Featured Poziv za podnošenje predloga projekata za grantove

Poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu grantova program solidarno za prava svih. Podrška branioce ljudskih prava u lokalnim sredinama 2021/2022. Pozivamo vas da se prijavite za Program Solidarno za prava svih – podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim sredinama koji ima za cilj povećanje efikasnosti i otpornosti lokalnih...

Otvorena vrata pravosuđa „Šta je krivična prijava, kome se podnosi i kako se po njoj postupa?“

Građani i građanke će u četvrtak, 1. aprila 2021. godine sa početkom od 16:00 časova biti u mogućnosti da čuju izlaganja i postave pitanja sudiji, zameniku javnog tužioca i advokatu na temu: „Šta je krivična prijava, kome se podnosi i kako se po njoj postupa?“. Događaj će biti emitovan uživo na Facebook stranici Otvorenih vrata pravosuđa....

Trening za osnaživanje aktivista i aktivistkinja koji se bave zaštitom ljudskih prava

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) i Udruženje „Narodni parlament“ iz Leskovca pozivaju aktiviste i aktivistkinje iz Novog Pazara, Kragujevca, Niša, Leskovca, Užica, Šapca, Požege i okoline da se prijave na četvorodnevni program osnaživanja u pogledu njihovih prava, mogućnosti i zaštite...

Konkurs za radno mesto na poziciji diplomirani pravnik-projektni menadžer

Udruženje „Narodni parlament“ je objavilo konkurs za radno mesto na poziciji diplomirani pravnik-projektni menadžer (1 izvršilac). Diplomirani pravnik – projektni menadžer je osoba od ključne važnosti za osnaživanje aktivnosti organizacije u domenu pružanja besplatne pravne pomoći, kao i u budućim inicijativama javnog zagovaranja, odnosno upravljanju projektima u oblastima kao...

Program osnaživanja aktivista i aktivistkinja koji se bave zaštitom ljudskih prava

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) i Udruženje „Narodni parlament“ iz Leskovca pozivaju aktiviste i aktivistkinje iz Novog Pazara, Kragujevca, Niša, Leskovca, Užica, Šapca, Požege i okoline da se prijave na četvorodnevni program osnaživanja u pogledu njihovih prava, mogućnosti i zaštite...

Prva interaktivna mapa napada i pritisaka na organizacije i pojedince koji staju u zaštitu ljudskih prava

Komitet pravnika za ljudska prava – JUKOM predstavlja prvu interaktivnu mapu koja će beležiti napade i pritiske na organizacije i pojedince u Srbiji, koji na različite načine staju u zaštitu ljudskih prava. Zajedno sa partnerima, Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku i Udruženjem „Narodni parlament“, pokrenuta je platforma “Solidarno za...