Народни парламент > Вести > Будућност развојне сарадње у Србији: од примаоца до даваоца развојне помоћи

Будућност развојне сарадње у Србији: од примаоца до даваоца развојне помоћи

Удружење Народни парламент и Грађанске иницијативе из Београда  организују конференцију „Будућност развојне сарадње у Србији: од примаоца до даваоца развојне помоћи“ – глобална развојна сарадња и стварање подстицајног окружења за креирање дијалога између државе и ОЦД, која ће се одржати 16.10.2017. године са почетком у 12 часова у Кући људских права и демократије (Кнеза Милоша 4, Београд).

Циљ догађаја је окупљање представника организација цивилног друштва и представника институција, медија, и других заинтересованих актера за тему развојне сарадње, ради промишљања улоге цивилног друштва у будућим развојним политикама и процесима у Србији, као и успостављање дијалога између ОЦД и представника Владе. Предвиђено је да на првом панелу фокус буде на теми улоге ОЦД у националним процесима у вези са развојном сарадњом као и на будућности развојних политика на европском нивоу. Други панел би требало да омогући упознавање и сарадњу између представника радног тела и ОЦД и биће фокусиран на дискусију поводом доношења Закона о развојној и хуманитрарној помоћи и дефинисања Стратегије развојне сарадње.

Догађај је део непрофитног пројекта „Глобални развој и улога ОЦД западног Балкан“ који имплементира аустријска развојна и хуманитарна организација „Хоризонт3000“ уз помоћ партнерских организација из Србије, Удружења Народни парламент“ из Лесковца и „Грађанских иницијатива” из Београда. Састанак ће окупити представнике ОЦД из Србије заинтересованих за активније ангажовање њихових организација на пољу међународне развојне сарадње и глобалног развоја.

Објављено у:
Објављено дана:
%d bloggers like this: