Advokatska komora Beograda traži da prekinemo sa pružanjem pravne pomoći građanima i potrošačima