БАЗА ПРОБЛЕМА

Један део административних препрека и других проблема по остваривање права грађана које смо идентификовали и анализирали и на чијем решавању активно радимо, представљено је на овој страници. Проблеми су разврстани по категоријама, односно по типовима организација са јавним овлашћењима у којима постоји одређени проблем, односно чијим радом је проблем често и проузрокован. Проблеми из области права потрошача су засебно категорисани.

Зависно од статуса проблема, проблем може бити „ИДЕНТИФИКОВАН„, што значи да смо га приметили, анализирали и (за сада) јавно указали на његово постојање. Такође, проблем може имати статус „ИСПРАВЉАМО КРИВЕ ДРИНЕ“ што значи да активно радимо на решавању конкретног проблема, као и статус „КРИВА ДРИНА ИСПРАВЉЕНА„, што значи да смо успешно посредовали у позитивном и трајном решавању проблема, односно да смо проблем решили.

Огромна већина препрека и проблема у Бази није идентификовано раније и већина их је непозната широј јавности. Многе од идентификованих проблема, јавност и не перцепцира као такве, те је генерално несвесна кршења одређених права које њихово постојање проузрокује. Не заваравајући се да успешно можемо посредовати у решавању баш свих евидентираних проблема, сматрамо да је идентификовање, адекватна анализа и јавна промоција постојања неког проблема, неопходан, а често и кључни корак ка коначном и позитивном решењу.

*Административне препреке су бирократскa правила и процедуре које отежавају или онемогућавају пословање и пуно остваривање различитих законских, грађанских и људских права грађана, потрошача, корисника медицинских и других услуга које пружају институције система*

Локалне самоуправе

Административне препреке и други проблеми по остваривање права грађана идентификовани у раду локалних самоуправа

Министарства

Административне препреке и други проблеми по остваривање права грађана идентификовани у раду министарстава и установа над којима имају надлежности

Предузећа са јавним овлашћењима

Административне препреке и други проблеми по остваривање права грађана идентификовани у раду предузећа са јавним овлашћењима (јавних и приватних предузећа)

Републичке агенције, фондови, заводи…

Административне препреке и други проблеми по остваривање права грађана идентификовани у раду републичких агенција, фондова, завода и других сличних државних организација

Остале државне организације

Административне препреке и друге проблеми по остваривање права грађана идентификовани у раду Владе, судова, Народне банке Србије и других независних организација на државном буџету

Права потрошача

Проблеми у остваривању потрошачких права