BAZA PROBLEMA

Jedan deo administrativnih prepreka i drugih problema po ostvarivanje prava građana koje smo identifikovali i analizirali i na čijem rešavanju aktivno radimo, predstavljeno je na ovoj stranici. Problemi su razvrstani po kategorijama, odnosno po tipovima organizacija sa javnim ovlašćenjima u kojima postoji određeni problem, odnosno čijim radom je problem često i prouzrokovan. Problemi iz oblasti prava potrošača su zasebno kategorisani.

Zavisno od statusa problema, problem može biti „IDENTIFIKOVAN„, što znači da smo ga primetili, analizirali i (za sada) javno ukazali na njegovo postojanje. Takođe, problem može imati status „ISPRAVLjAMO KRIVE DRINE“ što znači da aktivno radimo na rešavanju konkretnog problema, kao i status „KRIVA DRINA ISPRAVLjENA„, što znači da smo uspešno posredovali u pozitivnom i trajnom rešavanju problema, odnosno da smo problem rešili.

Ogromna većina prepreka i problema u Bazi nije identifikovano ranije i većina ih je nepoznata široj javnosti. Mnoge od identifikovanih problema, javnost i ne percepcira kao takve, te je generalno nesvesna kršenja određenih prava koje njihovo postojanje prouzrokuje. Ne zavaravajući se da uspešno možemo posredovati u rešavanju baš svih evidentiranih problema, smatramo da je identifikovanje, adekvatna analiza i javna promocija postojanja nekog problema, neophodan, a često i ključni korak ka konačnom i pozitivnom rešenju.

*Administrativne prepreke su birokratska pravila i procedure koje otežavaju ili onemogućavaju poslovanje i puno ostvarivanje različitih zakonskih, građanskih i ljudskih prava građana, potrošača, korisnika medicinskih i drugih usluga koje pružaju institucije sistema*

Lokalne samouprave

Administrativne prepreke i drugi problemi po ostvarivanje prava građana identifikovani u radu lokalnih samouprava

Ministarstva

Administrativne prepreke i drugi problemi po ostvarivanje prava građana identifikovani u radu ministarstava i ustanova nad kojima imaju nadležnosti

Preduzeća sa javnim ovlašćenjima

Administrativne prepreke i drugi problemi po ostvarivanje prava građana identifikovani u radu preduzeća sa javnim ovlašćenjima (javnih i privatnih preduzeća)

Republičke agencije, fondovi, zavodi…

Administrativne prepreke i drugi problemi po ostvarivanje prava građana identifikovani u radu republičkih agencija, fondova, zavoda i drugih sličnih državnih organizacija

Ostale državne organizacije

Administrativne prepreke i druge problemi po ostvarivanje prava građana identifikovani u radu Vlade, sudova, Narodne banke Srbije i drugih nezavisnih organizacija na državnom budžetu

Prava potrošača

Problemi u ostvarivanju potrošačkih prava