Preduzeća sa javnim ovlašćenjima

Zloupotreba podataka o ličnosti koja je promakla i pravosudnim organima

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Privatno preduzeće Metroparking jug doo kome je od strane lokalne vlasti poverena komunalna delatnost uređenja i održavanja parkirališta u Leskovcu, vrši nezakonitu obradu podataka o ličnosti, odnosno prikuplja podatke o tome gde građani rade. Građani prema kojima Metroparking jug doo ima određena potraživanja po osnovu tzv. „doplatne karte“, odnosno od […]

Leskovačka Roštiljijada, manifestacija iznad zakona

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Turistička organizacija Leskovca uz prećutnu saglasnost gradskih vlasti krši veliki broj propisa tokom organizacije manifestacije „roštiljijada“ i time svesno zdravstveno ugrožava same posetioce ove manifestacije, a naročito hiljade građana koji stanuju u centru Leskovca. Turistička organizacija Leskovca krši Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (Sl. glasnik RS 36/2009 […]

Malo po malo kraduckamo i nakupi se više od sto hiljada evra

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Privatno preduzeće Metroparking jug doo kome je od strane lokalne vlasti poverena komunalna delatnost uređenja i održavanja parkirališta u Leskovcu, u vremenskom periodu od samog početka 2010. do sredine novembra 2011. godine, steklo je protivpravnu imovinsku korist veću od 100 000 EUR na račun građana Srbije, posebno građana Leskovca. Odluka […]

Matični broj na izvol’te

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: JKP “Komunalac” iz Leskovca štampa jedinstveni matični broj građana (JMBG) na računima/opomenama za plaćanje zakupa i održavanja grobnih mesta koje dostavlja korisnicima usluga. Na taj način je lični podatak korisnika usluga javno dostupan, što je u suprotnosti sa članom 42 Ustava Republike Srbije čl. 8. stav 1. tačke 1., 2., […]

Recept za uvođenje haosa i bezakonja u komunalnu delatnost parkirališta

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Aktuelna Odluka o javnim parkiralištima i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila grada Leskovca, u poglavlju VI, daje ovlašćenje privatnom preduzeću Metroparking jug doo kome je poverena komunalna delatnost uređenja i održavanja parkirališta u Leskovcu, da tzv. paukom uklanja vozila sa javnih parkirališta, kao i da postavlja tzv. kandže na točkove vozila […]