Матични број на извол’те

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“]

ОПИС ПРОБЛЕМА: ЈКП “Комуналац” из Лесковца штампа јединствени матични број грађана (ЈМБГ) на рачунима/опоменама за плаћање закупа и одржавања гробних места које доставља корисницима услуга. На тај начин је лични податак корисника услуга јавно доступан, што је у супротности са чланом 42 Устава Републике Србије чл. 8. став 1. тачке 1., 2., 3. и 5.; затим чланом 10. Закона о заштити података о личности, као и са чланом 11. став 1. и 2. Кодекса понашања државних службеника.

УЗРОК ПРОБЛЕМА: Непознавање одредаба Устава, Закона о заштити података о личности као и Кодекса понашања државних службеника од стране службеника ЈКП „Комуналац“ из Лесковца.

СТАТУС ПРОБЛЕМА:КРИВА ДРИНА ИСПРАВЉЕНА” – ЈКП “Комуналац” из Лесковца је након нашег дописа добровољно пристао, током половине маја 2013. да престане са штампањем ЈМБГ на рачунима.

Датум објаве: 02/07/2013