Matični broj na izvol’te

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“]

OPIS PROBLEMA: JKP “Komunalac” iz Leskovca štampa jedinstveni matični broj građana (JMBG) na računima/opomenama za plaćanje zakupa i održavanja grobnih mesta koje dostavlja korisnicima usluga. Na taj način je lični podatak korisnika usluga javno dostupan, što je u suprotnosti sa članom 42 Ustava Republike Srbije čl. 8. stav 1. tačke 1., 2., 3. i 5.; zatim članom 10. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i sa članom 11. stav 1. i 2. Kodeksa ponašanja državnih službenika.

UZROK PROBLEMA: Nepoznavanje odredaba Ustava, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kao i Kodeksa ponašanja državnih službenika od strane službenika JKP „Komunalac“ iz Leskovca.

STATUS PROBLEMA:KRIVA DRINA ISPRAVLjENA” – JKP “Komunalac” iz Leskovca je nakon našeg dopisa dobrovoljno pristao, tokom polovine maja 2013. da prestane sa štampanjem JMBG na računima.

Datum objave: 02/07/2013