Злоупотреба података о личности која је промакла и правосудним органима

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“]

ОПИС ПРОБЛЕМА: Приватно предузеће Метропаркинг југ доо коме је од стране локалне власти поверена комунална делатност уређења и одржавања паркиралишта у Лесковцу, врши незакониту обраду података о личности, односно прикупља податке о томе где грађани раде.

Грађани према којима Метропаркинг југ доо има одређена потраживања по основу тзв. „доплатне карте“, односно од краја 2012. године „паркинг налога“ како се сада зове, од Основног суда у Лесковцу добијају тзв решења о извршењу. Ово решење доноси судија Основног суда у Лесковцу, а на основу предлога за извршење који упућује Метропаркинг југ доо у поступку принудне наплате потраживања. У предлогу за извршење ово предузеће, поред навођења ЈМБГ дужника, наводи и име и адресу послодавца дужника, те предлаже Основном суду у Лесковцу да наложи послодавцу да одбије предметно дуговање од зараде дужника и потраживање уплати овом предузећу. Предузеће „неформалним каналима“ добија податке о томе да ли и где дужник, односно грађанин ради, пошто за тако нешто, како није орган јавне власти, нема законског основа. Тек неколико државних организација располаже подацима о запослењу грађана, односно подацима о томе где ко ради: Фонд за ПИО, РФЗО, Пореска управа, НСЗ, па је самим тим само одређени круг службеника наведених организација у у прилици да информације о запослењу доставља предузећу Метропаркинг југ доо. Овакав начин извршења новчаних потраживања, базиран на основу информација прибављених мимо закона, омогућава предузећу Метропаркинг југ доо ефикасну и уносну наплату потраживања по основу издатих „доплатних карата“, односно „паркинг налога“. Иначе, трошкови извршења неколико пута увећавају основни дуг од 1100 динара колико износи доплатна карта, односно паркинг налог. Тако, поред 1100 динара основног дуга, дужник плаћа затезну камату на овај износ, судску таксу од око 2000 динара, као и трошкове састављања предлога за извршење у износу од 5000 динара. Занимљиво је и то да предлог за извршење који кошта 5000 динара формално израђује адвокатска канцеларија чији је власник до маја 2013. године, истовремено и већински власник предузећа Метропаркинг југ доо. Само предузеће има упошљене правнике.

УЗРОК ПРОБЛЕМА: Кршење чл. 8., став 1., тачка 2. Закона о заштити података о личности вршењем недозвољене обраде података о личности, односно прикупљањем о обрађивањем података о запослењу грађана, од стране предузећа Метропаркинг југ доо. Такође, кршење чл. 146., став 3., Кривичног законика РС од стране непознатих лица који предметне податке достављају.

СТАТУС ПРОБЛЕМА: КРИВА ДРИНА ИСПРАВЉЕНА – Поступајући по нашој доказима праћеној пријави, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, половином новембра 2012. године окончао је инспекцијски надзор над спровођењем и извршењем Закона о заштити података о личности у предметном случају. Након извршеног надзора, Повереник је издао Упозорење предузећу Метропаркинг југ доо у ком је ово предузеће упозорено на незаконитости у досадашњем начину обраде података о личности. Такође, посебним Решењем је наложено предузећу Метропаркинг југ доо да отклони све неправилности у обради података о личности, ефективно забрањујући будућа прикупљана података о запослењу, истовремено налажући комисијско уништавање свих података о запослењу прикупљених у претходном периоду. Додатно, због неовлашћеног прикупљања личних података, Повереник је Основном јавном тужилаштву у Лесковцу поднео кривичну пријаву против непознатог извршиоца. О свему наведеном, пред крај 2012. године написмено смо обавестили и председника Основног суда у Лесковцу, а како би судије овог суда постале свесне да су решења о извршењу која су претходно доносили била могућа само захваљујући подацима добијених из вршења кривичног дела и кршења закона, те се тиме предупредиле било какве будуће злоупотребе података о личности грађана.

Датум објаве: 06/08/2013