Локалне самоуправе

"Паметно" ћутимо

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] ОПИС ПРОБЛЕМА: Градско веће града Лесковца по писменим захтевима физичких и правних лица, веома чешто захтевима којима се траже новчана средства за разне намене, не одлучује у разумном року. Градско веће Лесковца поменуте захтеве у случајевима кад исте не жели одобрити, суштински игнорише и ови захтеви никад и не дођу не дневни […]

Противправно формирање цена локалних комуналних услуга

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] ОПИС ПРОБЛЕМА: Одлука о одржавању чистоће града Лесковца, у члану 46. став 3. каже да се цена услуге утврђује, између осталог, у зависности од врсте корисника (грађани, правна лица и предузетници). На основу овог акта предузеће Порр – Wернер & Wебер (ПWW) коме је поверена делатност одржавања чистоће на територији града наплаћује […]

"Подршка" породици ради повећања наталитета од стране општина и градова

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] ОПИС ПРОБЛЕМА: Општина Горњи Милановац не пружа финансијску подршку породици за новорођену децу ако мајка није имала пребивалиште на територији општине Горњи Милановац најмање годину дана пре рођења детета. Ситуација је на жалост слична и у многим другим општинама и градовима широм Србије. Одлука о финансијској подршци породици за новорођену децу на […]

Град Лесковац - ако нам се не свиде одредбе закона које је усвојила Народна скупштина РС ми их само "мало" прилагодимо "нашим" потребама

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] ОПИС ПРОБЛЕМА: Скупштина града Лесковца је 31. августа 2009. године под доста сумњивим околностима и упитном легалношћу поверила комуналну делатност уређења и одржавања паркиралишта у Лесковцу приватном предузећу Метропаркинг доо (претходно Паркинг систем и гараже доо), односно ћерки фирми овог предузећа формираној у Лесковцу: Метропаркинг југ доо. Убрзо након склапања овог Уговора […]

Локалне еколошке таксе плаћамо иако не добијамо ни решења ни информацију колико дугујемо

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] ОПИС ПРОБЛЕМА: Локалне пореске администрације широм Србије не доносе решења о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине (тзв. еколошка – еко такса) користећи се овлашћењима датим Законом о пореском поступку и пореској администрацији. Наиме, у чл. 56 ст 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији се наводи да на […]