Ministarstva

Administrativna zavrzlama oko izdavanja ličnih karata

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Službenici policijskih uprava širom Srbije odbijaju da prime zahtev za izdavanje lične karte ako se uz njega prilaže izvod iz matične knjige rođenih za čije izdavanje je plaćena samo lokalna taksa. Građani se primoravaju da od opštinskih/gradskih organa dobave potpuno novi izvod za čije izdavanje je plaćena republička administrativna taksa, […]

Ako kao stranac želiš da boraviš u Srbiji duže od 90 dana, to neće ići tako lako

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Strani državljani koji nameravaju da borave duže od 90 dana u Srbiji obavezni su da zatraže tzv. Vizu D, odnosno vizu za privremeni boravak. Procedura dobijanja ove vize bi po zakonu trebala biti relativno jednostavna i ne bi trebalo da zahteva podnošenje velikog broja dokumenata od strane tražioca privremenog boravka. […]

Aktuelno zakonsko "rešenje" za problematiku zapošljavanja osoba sa invaliditetom

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Zakon) određeno je da se osobe sa invaliditetom zapošljavaju pod opštim ili posebnim uslovima (čl. 22.). Zapošljavanjem pod opštim uslovima smatra se zapošljavanje kod poslodavca bez prilagođavanja poslova ili/i radnog mesta, dok zapošljavanje pod posebnim uslovima podrazumeva zapošljavanje […]

Diskriminacija u vezi sa ostvarivanjem prava na roditeljski dodatak

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009) propisuje da roditeljski dodatak ostvaruje majka za prvo, drugo, treće i četvrto dete pod uslovom da je državljanin Republike Srbije, da ima prebivalište u Republici Srbiji i da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog […]

Kako je zakonodavac egzistencijalnom riziku izložio korisnike novčane socijalne pomoći

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Da bi neko ostvario pravo na novčanu socijalnu pomoć u skladu sa čl. 83. Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 24/2011), on/ona moraju biti upisani u evidenciju nezaposlenih lica koju vodi Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ). Međutim, za mnoge trenutne i buduće korisnike novčane socijalne pomoći ove odredbe […]

Primamo žalbe građana, ako uspete da nas kontaktirate

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Pritužbe na rad pravosudnih organa građani mogu uputiti Odeljenju za nadzor u pravosudnim organima Ministarstva pravde. Ova organizaciona jedinica ima ovlašćenja da vrši poslove pravosudne uprave. Ovde spadaju poslovi praćenja rada sudova u vezi sa postupanjem u predmetima u propisanim rokovima, postupanje po pritužbama i predstavkama, kao i nadzor na […]

Šalter iz zone sumraka

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Odsek za upravne poslove Policijske uprave u Leskovcu zadužen je za izdavanje ličnih i drugih dokumenata i vođenje raznih evidencija. U nadležnosti ovog odseka su radnje kao što je izdavanje ličnih karata, pasoša, prijavljivanje prebivališta i boravišta građana, ali i registracija vozila i izdavanje vozačkih dozvola. Upravo u radu ovog […]