Шалтер из зоне сумрака

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“]

ОПИС ПРОБЛЕМА: Одсек за управне послове Полицијске управе у Лесковцу задужен је за издавање личних и других докумената и вођење разних евиденција. У надлежности овог одсека су радње као што је издавање личних карата, пасоша, пријављивање пребивалишта и боравишта грађана, али и регистрација возила и издавање возачких дозвола. Управо у раду овог одсека, у делу регистрације возила и издавања возачких дозвола примећена је, иначе вишедеценијска пракса, којом се крше различита и бројна права грађана. Незаконитости у раду поменутог одсека су бројне и ми истичемо само оне које смо идентификовали и које сматрамо најрепрезентативнијим. Рецимо, кад грађанин по први пут дође у ПУ Лесковац да региструје моторно возило, документација коју предаје службенику мора бити поднета искључиво у белој картонској фасцикли. Фасцикле друге боје или предаја документа без фасцикле није могућа. У таквим случајевима се грађанин упућује у оближњу књижару како би купио белу фасиклу. Наравно, после набавке беле фасцикле грађанин је приморан да поново стане у ред, а који је често поприлично велики и веома често изискује вишечасовно чекање. Поновног чекања у реду нису поштеђени ни они грађани који су уз викање и осионо понашање службеника враћени са шалтера уз „заповест“ да обезбеде неку додатну документацију. Чекајући у реду, лако се стиче утисак да се ова „појава“ често дешава и да је потрагу за додатним документима веома лако изазвати ако грађанин изнервира службеника. Ово, стиче се утисак, није нимало тешко. Тада следи незаобилазно викање на странку и потрага за додатним документом, чије подношење често није ни предвиђено законом.

Дакле, док чека у дугом реду грађанин може приметити да су шалтерска стакла иза којих се налазе службеници готово непровидно прљава, као и то да су шалтери конфузно „обележени“. Тако на пример, редни бројеви шалтера нису по реду, те пола шалтера није ни обележено редним бројевима нити неком другом информацијом која је истинита а која би грађанину помогла да закључи у који ред треба да стане. Нарочито у временском периоду пре 2013. године, а кад је рад био организован на начин да су одређени шалтери били намењени за регистрацију возила чије регистрације се завршавају на парне бројеве, док су други шалтери били за непарне бројеве, недостатак адекватног обележавања шалтера креирао је бројне проблеме грађанима који су често чекали на „погрешном“ шалтеру. Ово би наравно често сазнали тек кад би дошли на ред. „Утешно“ је што грађани барем могу, док чекају у реду, да „уживају“ у фотографијама разголићених лепотица са разгледница којима су облепљене зидови шалтера за регистрацију моторних возила Одсек за управне послове Полицијске управе у Лесковцу.

УЗРОК ПРОБЛЕМА: Лоша организација рада унутар Одсека са управне послове ПУ Лесковац, праћена погрешним тумачењима позитивних прописа, те бројним кршењема Кодекса добре управе, Кодекса понашања државних службеника, као и готово свих прописа из области рада државне управе, као што су Закон о државним службеницима и Закон о државној управи.

СТАТУС ПРОБЛЕМА: КРИВА ДРИНА ИСПРАВЉЕНА – Половином јула 2012. године, поднели смо прутужбу Заштитнику грађана (Омбудсману). У њој смо на 5 страница такстативно навели поменута и друга бројна кршења позитивних прописа из области, те права грађана која смо идентификовали у дужем временском периоду. Након ове притужбе која је од стране Омбудсмана прослеђена и Сектору унутрашње контроле МУП-а, сви наведени „пропусти“ у раду су ефективно отклоњени до средине 2013. године. Додатно, и писарница у склопу лесковачке полицијске управе је постала много доступнија грађанима. Сада је јасно обележена и видљива, тако да је и на овај начин олакшано остваривање права грађана у делу обављања писане комуникације са ПУ Лесковац.

Датум објаве: 22/07/2013