Ostale državne organizacije

Dostavljanje presude ponekad traje koliko i sam sudski postupak

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: U dosadašnjoj sudskoj praksi pokazalo se da postoji veliki problem sa ažurnošću rada pisarnica sudova opšte nadležnosti, posebno u delu otpremanja, a samim tim i dostavljanja pismena (posebno presuda, rešenja i sl.) strankama u sudskim postupcima. Ovaj problem usporava rad sudova ali takođe značajno odlaže i zadovoljenje pravde, čime su […]

Dužan si da platiš, iako ti nećemo reći koliko i do kada

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Sudovi opšte nadležnosti, a takođe i privredni sudovi, dostavljaju građanima i pravnim licima, taksenim obveznicima, opomene čije izdavanje taksiraju sa 390 dinara, a za postupke pred privrednim sudovima i sa 780 dinara. Izdavanje opomena se radi u skladu sa principom „neznanje zakona ne opravdava“. Međutim, izdavanje opomena u slučajevima kad […]

Koja je cena uklanjanja vozila "paukom"? Normalno ona viša

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Odlukom o određivanju naknade za uklanjanje vozila (Sl glasnik RS 109/09), Vlada Republike Srbije utvrdila je visinu naknade za uklanjanje vozila koja su parkirana ili zaustavljena suprotno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, odnosno odbačena na mestu na kome je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila. Uklanjanje ovih vozila vrši […]

Malo dezinformacije nikom nije škodilo

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Ustavni sud Republike Srbije na svojoj Internet prezentaciji, u delu Obraćanje Sudu/Vaš predmet u Sudu, upućuje građane i pravna lica na obraćanje pisarnici Suda, u vremenskom periodu od 9 do 14 časova, a radi dobijanja informacija o podnetim predlozima i inicijativama. Međutim, preko telefonskog broja pisarnice navedenog na kontakt stranici […]

Naknade za preglede i lekarska uverenja u domovima zdravlja

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Visine naknada za izdavanje različitih lekarskih uverenja varijaju od zdravstvene ustanove do zdravstvene ustanove. Najskuplja su lekarska uverenja za potrebe zasnivanja radnog odnosa. Tako izdavanje uverenja licima koja će konkurisati za radno mesto sa povećanim rizikom zna da košta i više od 6000 dinara. Uverenja plaćaju i žrtve porodičnog nasilja […]

Nemojte sistemsko rešavanje problema, molim Vas!

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Centar za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije, deo Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama, ne razmatra obaveštenja pružena od strane uzbunjivača, data u vezi sa nezakonitim poslovanjem davaoca finansijskih usluga (banke, lizing kuće i sl.). Centar po pravilu ne razmatra navode iz obaveštenja građana u vezi […]