Остале државне организације

Достављање пресуде понекад траје колико и сам судски поступак

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] ОПИС ПРОБЛЕМА: У досадашњој судској пракси показало се да постоји велики проблем са ажурношћу рада писарница судова опште надлежности, посебно у делу отпремања, а самим тим и достављања писмена (посебно пресуда, решења и сл.) странкама у судским поступцима. Овај проблем успорава рад судова али такође значајно одлаже и задовољење правде, чиме су […]

Дужан си да платиш, иако ти нећемо рећи колико и до када

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] ОПИС ПРОБЛЕМА: Судови опште надлежности, а такође и привредни судови, достављају грађанима и правним лицима, таксеним обвезницима, опомене чије издавање таксирају са 390 динара, а за поступке пред привредним судовима и са 780 динара. Издавање опомена се ради у складу са принципом „незнање закона не оправдава“. Међутим, издавање опомена у случајевима кад […]

Која је цена уклањања возила "пауком"? Нормално она виша

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] ОПИС ПРОБЛЕМА: Одлуком о одређивању накнаде за уклањање возила (Сл гласник РС 109/09), Влада Републике Србије утврдила је висину накнаде за уклањање возила која су паркирана или заустављена супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачена на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање возила. Уклањање ових возила врши […]

Мало дезинформације ником није шкодило

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] ОПИС ПРОБЛЕМА: Уставни суд Републике Србије на својој Интернет презентацији, у делу Обраћање Суду/Ваш предмет у Суду, упућује грађане и правна лица на обраћање писарници Суда, у временском периоду од 9 до 14 часова, а ради добијања информација о поднетим предлозима и иницијативама. Међутим, преко телефонског броја писарнице наведеног на контакт страници […]

Накнаде за прегледе и лекарска уверења у домовима здравља

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] ОПИС ПРОБЛЕМА: Висине накнада за издавање различитих лекарских уверења варијају од здравствене установе до здравствене установе. Најскупља су лекарска уверења за потребе заснивања радног односа. Тако издавање уверења лицима која ће конкурисати за радно место са повећаним ризиком зна да кошта и више од 6000 динара. Уверења плаћају и жртве породичног насиља […]

Немојте системско решавање проблема, молим Вас!

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] ОПИС ПРОБЛЕМА: Центар за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга Народне банке Србије, део Управе за надзор над финансијским институцијама, не разматра обавештења пружена од стране узбуњивача, дата у вези са незаконитим пословањем даваоца финансијских услуга (банке, лизинг куће и сл.). Центар по правилу не разматра наводе из обавештења грађана у вези […]