Мало дезинформације ником није шкодило

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“]

ОПИС ПРОБЛЕМА: Уставни суд Републике Србије на својој Интернет презентацији, у делу Обраћање Суду/Ваш предмет у Суду, упућује грађане и правна лица на обраћање писарници Суда, у временском периоду од 9 до 14 часова, а ради добијања информација о поднетим предлозима и иницијативама. Међутим, преко телефонског броја писарнице наведеног на контакт страници Интернет презентације Уставног суда у наведеном периоду није могуће добити информације о поднетим предлозима и иницијативама. У пракси, писарница Уставног суда преко телефона пружа информације у временском периоду од 14 до 16 часова! Овај временски период се чак и не преклапа са јавно наведеним, те на позиве пре 14 часова најчешће нико и не одговара. Све ово наравно доводи у заблуду оне које интересује статус поднетих предлога и иницијатива, и умногоме отежава комуникацију грађана са Уставним судом.

УЗРОК ПРОБЛЕМА: Организација рада, односно пракса противна Кодексу добре управе и опште прихваћеним принципима добре управе. Орган јавне власти, поред тога што има обавезу да информише подносиоца о пријему дописа (поднеска), има и обавезу да пружи информације о поступку, као и о ефикасном начину за добијање тих информација. Орган јавне власти не сме да дезинформише грађанина о најбољем начину за добијање информација о поступку. Додатно, и пракса да се тражене информације пружају телефоном у само двочасовном временском периоду, супротна је и самим актима Суда, као што је рецимо Одлука о пријему странака о Уставном суду (чл. 3. став 2).

СТАТУС ПРОБЛЕМА: КРИВА ДРИНА ИСПРАВЉЕНА – Након више наших интервенција, укључујући и интервенцију Заштитника грађана, у првој половини 2014. године Уставни суд је променио праксу у вези давања информација о предметима. Сада се информације могу добити у петочасовном временском периоду од 9 до 14 сати сваког радног дана, како је и наведено на Интернет презентацији Уставног суда, а не само током довчасовног временског периода од 14 до 16 како је раније био случај. Овиме је умногоме олакшана комуникација са Уставним судом.

Датум објаве: 02/07/2013