Prava potrošača

Nepoštena poslovna praksa Telekoma

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Telekom Srbija A.D. godinama krši prava na desetine hiljada potrošača u Srbiji koristeći nepoštenu poslovnu praksu i nepravične odredbe u ugovorima koje sklapa sa svojim korisnicima. Opšti uslovi Telekom Srbija A.D. (verzija iz 2011. godine) regulišu uslove pružanja usluga od strane Telekom Srbija A.D. Ovi opšti uslovi sastavni su deo […]

Kršenje kolektivnih prava potrošača JKP Vodovod Leskovac

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: JKP Vodovod Leskovac ispostavlja račune za utrošenu vodu na osnovu paušalno određene potrošnje (po članu domaćinstva), odbijajući da očitava individualne vodomere u stanovima potrošača. Plaćanje vode po utrošku je u skladu sa čl. 31. Zakona o komunalnim delatnostima koji predviđa da je glavni merni instrument za merenje potrošnje vode ugrađen […]