Права потрошача

Непоштена пословна пракса Телекомa

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] ОПИС ПРОБЛЕМА: Телеком Србија А.Д. годинама крши права на десетине хиљада потрошача у Србији користећи непоштену пословну праксу и неправичне одредбе у уговорима које склапа са својим корисницима. Општи услови Телеком Србија А.Д. (верзија из 2011. године) регулишу услове пружања услуга од стране Телеком Србија А.Д. Ови општи услови саставни су део […]

Кршење колективних права потрошача ЈКП Водовод Лесковац

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] ОПИС ПРОБЛЕМА: ЈКП Водовод Лесковац испоставља рачуне за утрошену воду на основу паушално одређене потрошње (по члану домаћинства), одбијајући да очитава индивидуалне водомере у становима потрошача. Плаћање воде по утрошку је у складу са чл. 31. Закона о комуналним делатностима који предвиђа да је главни мерни инструмент за мерење потрошње воде уграђен […]