Duguješ pare ali nećemo ti reći za šta tačno

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“]

OPIS PROBLEMA: Poreska uprava pravnim i fizičkim licima koja duguju porez po bilo kom osnovu dostavlja opomene iz kojih se veoma često jasno ne može zaključiti osnov po kome se duguje porez, a još manje vremenski period u kome je obaveza nastala. Oba navedena podatka su neophodna kako bi poreski obveznik imao adekvatnu informaciju i u skladu sa tim doneo odluku u vezi plaćanja, odnosno osporavanja potraživanja. Informacija je ovde posebna bitna uzevši u obzir da se pomenute opomene znaju odnositi i na navodna dugovanja stara i čak 10 godina! Pored toga što opomene ne sadrže ni indikaciju o vremenskom periodu nastanka dugovanja, iste prikazuju samo podatke o iznosu dugovanja i vrsti poreza što nije dovoljno iz ugla adekvatnog informisanja poreskog obzveznika. Naime, informisanje samo o vrsti poreza nije dovoljno pošto obaveze iz jedne vrsta poreza mogu nastati po više osnova, npr. porez na kapitalne dobitke plaća prilikom prodaje hartije od vrednosti, ali i prilikom prodaje nekretnina. Takođe, poreskim obveznicima se daje rok od samo 5 kalendarskih dana od dana prijema opomene da poreski obveznik izmiri porez ili ospori dugovanje što je realno previše kratak rok, naročito uzevši u obzir da opomene znaju biti isporučene tik pre praznike. Primer je 2013. godina kad su neradni dani trajali od 1. pa sve do 7. maja. Navedeno je protivno opšte prihvaćenim principima dobre uprave, kao i Kodeksu dobre uprave jer opomena nije obrazložena u meri koja obezbeđuje adekvatno informisanje poreskog obveznika o konkretnom dugovanju. U praksi se pokazalo da kratak rok od 5 dana u kombinaciji sa nepotpunom i nedovoljno preciznom informacijom o više godina starom poreskom dugu, kao i česta potpuna ili delimična neosnovanost izdatih opomena, doprinosi kreiranju imidža Poreske uprave kao organizacije koja ne poštuje opšte priznate principe „dobre uprave“.

UZROK PROBLEMA: Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, čl. 71.

STATUS PROBLEMA: ISPRAVLjAMO KRIVE DRINE.

Datum objave: 02/07/2013