Pušten u rad portal eprigovor.rs

 Udruženje Narodni parlament izradilo je veb sajt www.eprigovor.rs putem kog se građani i građanke Leskovca mogu upoznati sa uslugama koje Gradska uprava grada Leskovca pruža, kao i sa postupkom podnošenja prigovora na usluge. Na sajtu je dostupan pregled svih usluga sa osnovnim informacijama, po odeljenjima koja su nadležna. Takođe,...

Info brošura „Razlika je samo reč“

Članovi i članice neformalne grupe VOKEC iz Leskovca u okviru projekta „Različitost ne diskriminiše“ izradili su info brošuru „Razlika je samo reč“. Ovaj priručnik je namenjen svim mladima, učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima, njihovim porodicama, rodbini, prijateljima i svima onima koji žele da se bolje upoznaju sa problemom...

Country paper Serbia – Serbian civil society involvement in development cooperation

The  paper  aims  to  provide  an  overview  of  Serbian civil  society  involvement  in  development  cooperation, as   well   as   development   education   and   awareness raising.  As  Serbia  started  the  European  Union  (EU) accession  negotiations  in  January  2014,  it  is  expected to fully align  its  legislation  with  the  EU  body  of  laws,...

Budućnost razvojne saradnje u Srbiji: od primaoca do davaoca razvojne pomoći

Udruženje Narodni parlament i Građanske inicijative iz Beograda  organizuju konferenciju „Budućnost razvojne saradnje u Srbiji: od primaoca do davaoca razvojne pomoći“ – globalna razvojna saradnja i stvaranje podsticajnog okruženja za kreiranje dijaloga između države i OCD, koja će se održati 16.10.2017. godine sa početkom u 12 časova u Kući...

Mladi sa Balkana retko putuju

Da li spadate u 75% mladih iz zemalja zapadnog Balkana koji nikad nisu putovali van granica svoje zemlje?! Prema istraživanju agencije „Pasha’s Fountain“ najčešći uzroci za takvo stanje su nedostatak novca i slobodnog vremena, dok je više od 87% ispitanika odgovorilo da bi želelo da poseti neku od okolnih...