Konkurs za radno mesto na poziciji diplomirani pravnik-projektni menadžer

Udruženje „Narodni parlament“ je objavilo konkurs za radno mesto na poziciji diplomirani pravnik-projektni menadžer (1 izvršilac). Diplomirani pravnik – projektni menadžer je osoba od ključne važnosti za osnaživanje aktivnosti organizacije u domenu pružanja besplatne pravne pomoći, kao i u budućim inicijativama javnog zagovaranja, odnosno upravljanju projektima u oblastima kao...

Program osnaživanja aktivista i aktivistkinja koji se bave zaštitom ljudskih prava

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) i Udruženje „Narodni parlament“ iz Leskovca pozivaju aktiviste i aktivistkinje iz Novog Pazara, Kragujevca, Niša, Leskovca, Užica, Šapca, Požege i okoline da se prijave na četvorodnevni program osnaživanja u pogledu njihovih prava, mogućnosti i zaštite...

Prva interaktivna mapa napada i pritisaka na organizacije i pojedince koji staju u zaštitu ljudskih prava

Komitet pravnika za ljudska prava – JUKOM predstavlja prvu interaktivnu mapu koja će beležiti napade i pritiske na organizacije i pojedince u Srbiji, koji na različite načine staju u zaštitu ljudskih prava. Zajedno sa partnerima, Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku i Udruženjem „Narodni parlament“, pokrenuta je platforma “Solidarno za...

Online sesija – Registracija udruženja u Registru pružalaca besplatne pravne pomoći – pravne podrške

Resurs centar za OCD u Srbiji

Otvorene su prijave za novu online radionicu Resurs centra na kojoj ćemo govoriti o registraciji udruženja u Registru pružalaca besplatne pravne pomoći, odnosno pravne podrške. – Koji su zakonski preduslovi i ograničenja za udruženja da pružaju besplatnu pravnu pomoć,odnosno podršku?– Kako se vrši upis u Registar?– Koje obaveze se...