Poverenik građanima preporučuje flomastere da sami zaštite lične podatke

Udruženje „Narodni parlament“ se u toku avgusta 2019. godine predstavkom obratilo Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti jer smo identifikovali, po nama nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti od strane Ministarstva unutrašnjih poslova R. Srbije. Međutim, Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti se ne slaže...

Otvorena vrata pravosuđa stižu i u Leskovac

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Leskovcu, Udruženje „Narodni parlament“ organizuje Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani imaju priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa...

Inicijative Udruženja „Narodni parlament“ za zaštitu kolektivnog interesa potrošača samo u 2019. godini direktno uticale na prava ~35% od ukupnog broja potrošača u R. Srbiji

Neprofitni projekat „Potrošačko savetovalište jugoistočne Srbije“, čiji je cilj pružanje zaštite potrošačima, informisanje i savetovanje potrošača, pružanje pravne pomoći potrošačima i unapređenje sistema zaštite potrošača, pre svega ali ne i isključivo u južnoj i istočnoj Srbiji, a koji je sufinansiran od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, realizovali smo...

I Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju primer vršenja sistemskog uticaja od strane Udruženja „Narodni parlament“

Udruženje „Narodni parlament“ izražava zadovoljstvo što je najnovijim izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju nastavljen trend poboljšanja, pre svega finansijskog položaja građana – dužnika u izvršnom postupku. Naime, još tokom procesa javne rasprave u vezi sa usvajanjem Zakona o izvršenju i obezbeđenju, tokom septembra 2015. godine, Udruženje „Narodni parlament“...