Stvarno važna kartica

Divac fondacija i Udruženje „Narodni parlament“ rade na promociji „Stvarno važna“ kartice. Šta je Stvarno važna kartica? Stvarno važna kartica predstavlja program lojalnosti koji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac sa ciljem da udruži sve građane, organizacije, preduzetnike i lokalnu samoupravu za poboljšanje života u lokalnoj zajednici

Konkurs za projektnu saradnju i programsku podršku u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa

Komitet pravnika za ljudska prava (JUKOM) u saradnji sa 11 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovnih udruženja pravosuđa (Centar za evropske politike; Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije; Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji; Društvo sudija Srbije; Transparentnost Srbija; Beogradski centar...

Otvorena vrata za udruženja svake prve srede u mesecu u Narodnom parlamentu

Resurs centar za OCD u Srbiji

„Narodni parlament“ svake prve srede u mesecu udruženjima otvara svoja vrata za savetovanje iz najrazličitijih oblasti rada organizacija civilnog društva (OCD). Prepoznajemo napore koje udruženja svakodnevno čine kako bi svoju zajednicu učinili boljom i znamo sa kojim izazovima se udruženja susreću  u svom radu. Zato i organizujemo „Otvorena vrata“...

Okrugli sto 6. juna u Leskovcu – Pristup pravosuđu u izvršnim postupcima

U okviru projekta „Pristup pravosuđu u izvršnim postupcima – izgradnja modela kroz perspektivu zaštite potrošača”, koji sprovodi Centar za evropske politike iz Beograda u partnerstvu sa Narodnim parlamentom, a podržava USAID Projekat vladavine prava organizujemo okrugli sto u Leskovcu sa temom postupaka izvršenja iz ugla prava potrošača. Cilj pomenutog projekta jeste podrška reformi...