ИПАРД II

Удружење „Народни парламент“ пружа комерцијалну консултантску подршку током процеса обезбеђивања подстицајних средстава/донација из ИПАРД II програма.

Народни парламент има скоро 20 година искуства у припреми, обезбеђивању средстава и реализацији пројеката финансираних из различитих фондова Европске Уније, као и фондова бројних других донатора. Обезбедили смо средства и имплементирали више од 150 пројеката финансираних из донација и имамо огромно искуство у едукацији за израду бизнис планова и бројним другим темама из области подршке развоју омладинског предузетништва (са више од 2000 директних корисника). Ово значајно искуство користимо за подршку пољопривредним произвођачима и прерађивачима хране за обезбеђивање инвестиционих средстава из ИПАРД програма, као и за консултантску подршку током целог инвестиционог циклуса и током фазе конкретне реализације ИПАРД подстицаја.

Инструмент за претприступну помоћ (ИПА II) представља помоћ државама потенцијалним кандидатима за чланство и државама у статусу кандидата да процес стабилизације и придруживања спроведу у складу са њиховим специфичностима. Приоритетна област пољопривреда и рурални развој, намењена је земљама кандидатима са циљем припреме за имплементацију и управљање Заједничком пољопривредном политиком ЕУ (енг.Common Agricultural Policy).

ИПАРД II – инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период 2014.до 2020. године пружa инвестициону подршку од 175 милиона евра, намењену јачању конкурентности сектора производње и прераде хране, која ће помоћи постепеном прилагођавању стандардима ЕУ у областима хигијене, безбедности хране, ветерине и заштите животне средине, као и диверсификације руралне економије.

Кроз програм се може подржати и успостављање произвођачких група, рурална инфраструктура, обука, укључујући и саветодавне службе, агро-еколошке схеме, као и локалне иницијативе, а кроз овај програм се земље кандидати за чланство у ЕУ припремају за коришћење средстава из Европског пољопривредног фонда за рурални развој (ЕАФРД).
ИПАРД II програм је одобрила ЕУ и усвојен је закључком Владе Републике Србије. Реализује се преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Управе за аграрна плаћања.
То је прва помоћ ове врсте која је намењена директно корисницима, односно пољопривредним произвођачима – правним и физичким лицима, а обухваћени су следећи региони: Београдски регион, Војвођански регион, регион Шумадија и Западна Србија и регион Јужне и Источне Србије.

ИПАРД фонд функционише у оквиру следећих мера:

Мера 1 (М1) – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Мера 3 (М3) – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства, која је намењена правним лицима

Поступак за остваривање права на ИПАРД подршку који се води пред Управом за аграрна плаћања умногоме је различит од поступка поводом захтева за субвенцијама из националног буџета, превасходно због броја теренских контрола које се обавезно спроводе. Поступак се састоји од две фазе – фазе одобравања пројекта и фазе одобравања захтева за исплату.

У првој фази подносилац захтева је дужан да уз Захтев за одобрење пројекта достави сву потребну документацију која се од њега тражи како би уопште ушао у процес одобравања пројекта. Пошто се пројекат одобри, корисник може започети инвестицију и завршти је у року који му је решењем о одобравању пројеката наложен.

Када заврши инвестицију у предвиђеном року, корисник подноси захтев за одобравање плаћања. У Решењу о исплати ИПАРД подстицаја су наведена сва права и обавезе које корисник мора да испоштује у наредних пет година од момента исплате.

Ако Вам је потребна наша стручна помоћ да обезбедите подстицајна средства/донацију из ИПАРД  II  програма, контактирајте нас преко контакт форме директно испод. Одговорићемо Вам у најкраћем могућем року.

Препоручујемо да нас контактирате најмање 3 месеца пре рока за предају захтева за одобрење пројекта из Мере 3, односно барем 1 месец пре рока кад је у питању Мера 1. Са актуелним роковима у 2019. години можете се упознати ОВДЕ.