Комерцијална консултантска подршка за обезбеђивање подстицајних средстава/донација из ИПАРД II програма за пољопривреду.

Ми имамо више од 20 година искуства у изради пројеката, обезбеђивању донација и реализацији програма финансираних из различитих фондова Европске Уније, као и фондова бројних других донатора. Обезбедили смо финансијска средства и имплементирали више од 150 пројеката финансираних из донација. Такође, имамо по много чему јединствено искуство у организацији едукација за израду бизнис планова и едукацији о бројним другим темама из области подршке развоју предузетништва (са више од 2000 директних корисника). Управо ово и друго наше искуство користимо за пружање подршке пољопривредним произвођачима и прерађивачима хране за обезбеђивање инвестиционих средстава из ИПАРД програма.

ИПАРД II – инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период 2014.до 2020. године пружa инвестициону подршку од 175 милиона евра, намењену јачању конкурентности сектора производње и прераде хране, која ће помоћи постепеном прилагођавању стандардима ЕУ у областима хигијене, безбедности хране, ветерине и заштите животне средине, као и диверсификације руралне економије. ИПАРД II програм се реализује преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Управе за аграрна плаћања.

ИПАРД тренутно функционише у оквиру следећих „мера“:

  • Мера 1 (М1) – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку новог трактора
  • Мера 1 (М1) – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (осим трактора)
  • Мера 3 (М3) – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа
  • Мера 7 (М7) – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања (подршка развоју руралног туризма)

Више информација о актуелним ИПАРД мерама на нашем наменском сајту: www.ipardfond.rs. Можете нас контактирати преко контакт форме на www.ipardfond.rs сајту.