ИПАРД II

Удружење „Народни парламент“ пружа комерцијалну консултантску подршку током процеса обезбеђивања подстицајних средстава/донација из ИПАРД II програма.

Ми имамо 20 година дугог искуства у припреми, обезбеђивању средстава и реализацији пројеката финансираних из различитих фондова Европске Уније, као и фондова бројних других донатора. Обезбедили смо финансијска средства и имплементирали више од 150 пројеката финансираних из донација. Такође, имамо јединствено искуство у организацији едукација за израду бизнис планова и едукацији о бројним другим темама из области подршке развоју омладинског предузетништва (са више од 2000 директних корисника). Управо ово искуство користимо за пружање комерцијалне подршке пољопривредним произвођачима и прерађивачима хране за обезбеђивање инвестиционих средстава из ИПАРД програма, као и током инвестиционог циклуса кофинансираног средствима из ИПАРД програма.

ИПАРД II – инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период 2014.до 2020. године пружa инвестициону подршку од 175 милиона евра, намењену јачању конкурентности сектора производње и прераде хране, која ће помоћи постепеном прилагођавању стандардима ЕУ у областима хигијене, безбедности хране, ветерине и заштите животне средине, као и диверсификације руралне економије. ИПАРД II програм се реализује преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Управе за аграрна плаћања. То је прва помоћ ове врсте која је намењена директно корисницима, односно пољопривредним произвођачима – правним и физичким лицима, а обухваћени су следећи региони: Београдски регион, Војвођански регион, регион Шумадија и Западна Србија и регион Јужне и Источне Србије.

ИПАРД функционише у оквиру следећих мера:

Мера 1 (М1) – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Мера 3 (М3) – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства, која је намењена правним лицима

Поступак за остваривање права на ИПАРД подршку који се води пред Управом за аграрна плаћања умногоме је различит од поступка поводом захтева за субвенцијама из националног буџета, превасходно због броја теренских контрола које се обавезно спроводе. Поступак се састоји од две фазе – фазе одобравања пројекта и фазе одобравања захтева за исплату.

У првој фази подносилац захтева је дужан да уз Захтев за одобрење пројекта достави сву потребну документацију која се од њега тражи како би уопште ушао у процес одобравања пројекта. Пошто се пројекат одобри, корисник може започети инвестицију и завришти је у року који му је решењем о одобравању пројеката наложен.

Када заврши инвестицију у предвиђеном року, корисник подноси захтев за одобравање плаћања.

Ако Вам је потребна стручна и квалитетна консултантска подршка да обезбедите подстицајна средства/донацију из ИПАРД  II  програма, али и касније током фазе реализације инвестиције, контактирајте нас преко контакт форме директно испод. Одговорићемо Вам у најкраћем могућем року. Трошак консултантских услуга које Вам будемо пружили је прихватљив трошак који се као и остали трошкови инвестиције кофинансира одобреним средствима из ИПАРД програма. 

Препоручујемо да нас контактирате најмање 6 месеци пре рока за предају захтева за одобрење пројекта из Мере 3, односно барем 3 месеци пре рока кад је у питању Мера 1 (посебно ако инвестиција укључује изградњу објекта). Са актуелним роковима у 2019. години можете се упознати ОВДЕ.