Пружамо комерцијалну консултантску подршку током процеса обезбеђивања подстицајних средстава/донација из ИПАРД II програма.

Ми имамо више од 20 година искуства у изради пројеката, обезбеђивању донација и реализацији програма финансираних из различитих фондова Европске Уније, као и фондова бројних других донатора. Обезбедили смо финансијска средства и имплементирали више од 150 пројеката финансираних из донација. Такође, имамо по много чему јединствено искуство у организацији едукација за израду бизнис планова и едукацији о бројним другим темама из области подршке развоју предузетништва (са више од 2000 директних корисника). Управо ово и друго наше искуство користимо за пружање подршке пољопривредним произвођачима и прерађивачима хране за обезбеђивање инвестиционих средстава из ИПАРД програма.

ИПАРД II – инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период 2014.до 2020. године пружa инвестициону подршку од 175 милиона евра, намењену јачању конкурентности сектора производње и прераде хране, која ће помоћи постепеном прилагођавању стандардима ЕУ у областима хигијене, безбедности хране, ветерине и заштите животне средине, као и диверсификације руралне економије. ИПАРД II програм се реализује преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Управе за аграрна плаћања.

Поступак за остваривање права на ИПАРД подршку који се води пред Управом за аграрна плаћања умногоме је различит од поступка поводом захтева за субвенцијама из националног буџета, превасходно због броја теренских контрола које се обавезно спроводе. Поступак се састоји од две фазе – фазе одобравања пројекта и фазе одобравања захтева за исплату.

У првој фази подносилац захтева је дужан да уз Захтев за одобрење пројекта достави сву потребну документацију која се од њега тражи како би уопште ушао у процес одобравања пројекта. Пошто се пројекат одобри, корисник може започети инвестицију и завршити је у року који му је решењем о одобравању пројеката наложен.

Када заврши инвестицију у предвиђеном року, корисник подноси захтев за одобравање плаћања.

ИПАРД тренутно функционише у оквиру следећих мера:

Мера 1 (М1) – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку новог трактора (следећи јавни позив је најављен за октобар 2020. године)

Мера 1 (М1) – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (следећи јавни позив за набавку механизације (осим трактора) и инвестиције у објекте је најављен за новембар 2020. године)

Мера 3 (М3) – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства (следећи јавни позив је најављен за децембар 2020. године)

Мера 7 (М7) – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања (Мера 7 за подршку развоју руралног туризма још није активна и јавни позив је био најављен за половину марта 2020. године)

Ако Вам је потребна стручна и квалитетна консултантска подршка да обезбедите подстицајна средства/донацију из ИПАРД  II  програма, али и подршка током фазе реализације инвестиције, контактирајте нас преко контакт форме директно испод. Анализу да ли испуњавате бројне опште и посебне услове ИПАРД програма извршићемо потпуно бесплатно. Ако будемо проценили да због актуелних критеријума нећете имати довољан број бодова да добијете ИПАРД подршку, сарадњу Вам и не предлажемо како би Вас поштедели непотребних трошкова. Иначе, сам трошак консултантских услуга које Вам будемо пружили је прихватљив трошак који се као и остали трошкови инвестиције кофинансира одобреним средствима из ИПАРД програма. 

Препоручујемо да нас контактирате најмање 6 месеци пре рока за предају захтева за одобрење пројекта из Мере 3, односно барем 2 месеца пре рока кад је у питању Мера 1.