IPARD II

Udruženje „Narodni parlament“ pruža komercijalnu konsultantsku podršku tokom procesa obezbeđivanja podsticajnih sredstava/donacija iz IPARD II programa.

Mi imamo 20 godina dugog iskustva u pripremi, obezbeđivanju sredstava i realizaciji projekata finansiranih iz različitih fondova Evropske Unije, kao i fondova brojnih drugih donatora. Obezbedili smo finansijska sredstva i implementirali više od 150 projekata finansiranih iz donacija. Takođe, imamo jedinstveno iskustvo u organizaciji edukacija za izradu biznis planova i edukaciji o brojnim drugim temama iz oblasti podrške razvoju omladinskog preduzetništva (sa više od 2000 direktnih korisnika). Upravo ovo iskustvo koristimo za pružanje komercijalne podrške poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima hrane za obezbeđivanje investicionih sredstava iz IPARD programa, kao i tokom investicionog ciklusa kofinansiranog sredstvima iz IPARD programa.

IPARD II – instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014.do 2020. godine pruža investicionu podršku od 175 miliona evra, namenjenu jačanju konkurentnosti sektora proizvodnje i prerade hrane, koja će pomoći postepenom prilagođavanju standardima EU u oblastima higijene, bezbednosti hrane, veterine i zaštite životne sredine, kao i diversifikacije ruralne ekonomije. IPARD II program se realizuje preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja. To je prva pomoć ove vrste koja je namenjena direktno korisnicima, odnosno poljoprivrednim proizvođačima – pravnim i fizičkim licima, a obuhvaćeni su sledeći regioni: Beogradski region, Vojvođanski region, region Šumadija i Zapadna Srbija i region Južne i Istočne Srbije.

IPARD funkcioniše u okviru sledećih mera:

Mera 1 (M1) – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Mera 3 (M3) – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, koja je namenjena pravnim licima

Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podršku koji se vodi pred Upravom za agrarna plaćanja umnogome je različit od postupka povodom zahteva za subvencijama iz nacionalnog budžeta, prevashodno zbog broja terenskih kontrola koje se obavezno sprovode. Postupak se sastoji od dve faze – faze odobravanja projekta i faze odobravanja zahteva za isplatu.

U prvoj fazi podnosilac zahteva je dužan da uz Zahtev za odobrenje projekta dostavi svu potrebnu dokumentaciju koja se od njega traži kako bi uopšte ušao u proces odobravanja projekta. Pošto se projekat odobri, korisnik može započeti investiciju i zavrišti je u roku koji mu je rešenjem o odobravanju projekata naložen.

Kada završi investiciju u predviđenom roku, korisnik podnosi zahtev za odobravanje plaćanja.

Ako Vam je potrebna stručna i kvalitetna konsultantska podrška da obezbedite podsticajna sredstva/donaciju iz IPARD  II  programa, ali i kasnije tokom faze realizacije investicije, kontaktirajte nas preko kontakt forme direktno ispod. Odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku. Trošak konsultantskih usluga koje Vam budemo pružili je prihvatljiv trošak koji se kao i ostali troškovi investicije kofinansira odobrenim sredstvima iz IPARD programa. 

Preporučujemo da nas kontaktirate najmanje 6 meseci pre roka za predaju zahteva za odobrenje projekta iz Mere 3, odnosno barem 3 meseci pre roka kad je u pitanju Mera 1 (posebno ako investicija uključuje izgradnju objekta). Sa aktuelnim rokovima u 2019. godini možete se upoznati OVDE.