IPARD II

Udruženje „Narodni parlament“ pruža konsultantsku podršku tokom procesa obezbeđivanja podsticajnih sredstava/donacija iz IPARD II programa.

Narodni parlament ima skoro 20 godina iskustva u pripremi, obezbeđivanju sredstava i realizaciji projekata finansiranih iz različitih fondova Evropske Unije, kao i fondova brojnih drugih donatora. Implementirali smo više od 150 projekata finansiranih iz donacija i imamo ogromno iskustvo u edukaciji za izradu biznis planova i brojnim drugim temama iz oblasti podrške razvoju omladinskog preduzetništva (sa više od 2000 direktnih korisnika). Ovo značajno iskustvo koristimo za podršku poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima hrane za obezbeđivanje investicionih sredstava iz IPARD programa, kao i za konsultantsku podršku tokom celog investicionog ciklusa i tokom faze konkretne realizacije IPARD podsticaja.

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II) predstavlja pomoć državama potencijalnim kandidatima za članstvo i državama u statusu kandidata da proces stabilizacije i pridruživanja sprovedu u skladu sa njihovim specifičnostima. Prioritetna oblast poljoprivreda i ruralni razvoj, namenjena je zemljama kandidatima sa ciljem pripreme za implementaciju i upravljanje Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU (eng.Common Agricultural Policy).

IPARD II – instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014.do 2020. godine pruža investicionu podršku od 175 miliona evra, namenjenu jačanju konkurentnosti sektora proizvodnje i prerade hrane, koja će pomoći postepenom prilagođavanju standardima EU u oblastima higijene, bezbednosti hrane, veterine i zaštite životne sredine, kao i diversifikacije ruralne ekonomije.

Kroz program se može podržati i uspostavljanje proizvođačkih grupa, ruralna infrastruktura, obuka, uključujući i savetodavne službe, agro-ekološke sheme, kao i lokalne inicijative, a kroz ovaj program se zemlje kandidati za članstvo u EU pripremaju za korišćenje sredstava iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD).
IPARD II program je odobrila EU i usvojen je zaključkom Vlade Republike Srbije. Realizuje se preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.
To je prva pomoć ove vrste koja je namenjena direktno korisnicima, odnosno poljoprivrednim proizvođačima – pravnim i fizičkim licima, a obuhvaćeni su sledeći regioni: Beogradski region, Vojvođanski region, region Šumadija i Zapadna Srbija i region Južne i Istočne Srbije.

IPARD fond funkcioniše u okviru sledećih mera:

Mera 1 (M1) – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Mera 3 (M3) – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, koja je namenjena pravnim licima

Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podršku koji se vodi pred Upravom za agrarna plaćanja umnogome je različit od postupka povodom zahteva za subvencijama iz nacionalnog budžeta, prevashodno zbog broja terenskih kontrola koje se obavezno sprovode. Postupak se sastoji od dve faze – faze odobravanja projekta i faze odobravanja zahteva za isplatu.

U prvoj fazi podnosilac zahteva je dužan da uz Zahtev za odobrenje projekta dostavi svu potrebnu dokumentaciju koja se od njega traži kako bi uopšte ušao u proces odobravanja projekta. Pošto se projekat odobri, korisnik može započeti investiciju i završti je u roku koji mu je rešenjem o odobravanju projekata naložen.

Kada završi investiciju u predviđenom roku, korisnik podnosi zahtev za odobravanje plaćanja. U Rešenju o isplati IPARD podsticaja su navedena sva prava i obaveze koje korisnik mora da ispoštuje u narednih pet godina od momenta isplate.

Ako Vam je potrebna naša stručna pomoć da obezbedite podsticajna sredstva/donaciju iz IPARD  II  programa, kontaktirajte nas na 060 7070139 (u naše radno vreme) ili na E-mejl adresu u bilo koje doba. Preporučujemo da nas kontaktirate najmanje 3 meseca pre rok za predaju zahteva za odobrenje projekta. Sa aktuelnim rokovima u 2019. godini možete se upoznati OVDE.