Kakav je položaj civilnog društva kao dugogodišnjih pružalaca besplatne pravna pomoći?