КОНТАКТ

Удружење Народни парламент

Седиште: Ђорђе Лешњака 7, Лесковац
Поштанска адреса: Косте Стаменковића 2 (Дом синдиката) I/201
16000 Лесковац – Србија

тел: +381 (0)16 236 890

радно време:
понедељак – петак
10.00. – 16.00.

бесплатна правна помоћ: 016 3 100 110 i 0700 500 500

радно време бесплатна правна помоћ:
понедељак – петак
09.00. – 16.00.

За правну помоћ и питања из области права користити искључиво линк www.parlament.org.rs/pravna-pomoc/kontakt-forma/ а не контакт форму испод: