КОНТАКТ

Удружење Народни парламент

Седиште: Ђорђе Лешњака 7, Лесковац
Адреса канцеларије: Илије Стреле 3а (бивша Играионица “Дизни”)
16000 Лесковац – Србија

радно време:
понедељак – петак
10.00. – 16.00.

Бесплатна правна помоћ: 016 602 687 и 016 602 688

радно време бесплатне правне помоћи:
понедељак – петак
08.00. – 16.00.

За правну помоћ и питања из области права користити искључиво линк www.parlament.org.rs/pravna-pomoc/kontakt-forma/ а не контакт форму испод: