I Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju primer vršenja sistemskog uticaja od strane Udruženja „Narodni parlament“

Udruženje „Narodni parlament“ izražava zadovoljstvo što je najnovijim izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju nastavljen trend poboljšanja, pre svega finansijskog položaja građana – dužnika u izvršnom postupku. Naime, još tokom procesa javne rasprave u vezi sa usvajanjem Zakona o izvršenju i obezbeđenju, tokom septembra 2015. godine, Udruženje „Narodni parlament“...

Stvarno važna kartica

Divac fondacija i Udruženje „Narodni parlament“ rade na promociji „Stvarno važna“ kartice. Šta je Stvarno važna kartica? Stvarno važna kartica predstavlja program lojalnosti koji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac sa ciljem da udruži sve građane, organizacije, preduzetnike i lokalnu samoupravu za poboljšanje života u lokalnoj zajednici

Konkurs za projektnu saradnju i programsku podršku u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa

Komitet pravnika za ljudska prava (JUKOM) u saradnji sa 11 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovnih udruženja pravosuđa (Centar za evropske politike; Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije; Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji; Društvo sudija Srbije; Transparentnost Srbija; Beogradski centar...

Otvorena vrata za udruženja svake prve srede u mesecu u Narodnom parlamentu

Resurs centar za OCD u Srbiji

„Narodni parlament“ svake prve srede u mesecu udruženjima otvara svoja vrata za savetovanje iz najrazličitijih oblasti rada organizacija civilnog društva (OCD). Prepoznajemo napore koje udruženja svakodnevno čine kako bi svoju zajednicu učinili boljom i znamo sa kojim izazovima se udruženja susreću  u svom radu. Zato i organizujemo „Otvorena vrata“...

Okrugli sto 6. juna u Leskovcu – Pristup pravosuđu u izvršnim postupcima

U okviru projekta „Pristup pravosuđu u izvršnim postupcima – izgradnja modela kroz perspektivu zaštite potrošača”, koji sprovodi Centar za evropske politike iz Beograda u partnerstvu sa Narodnim parlamentom, a podržava USAID Projekat vladavine prava organizujemo okrugli sto u Leskovcu sa temom postupaka izvršenja iz ugla prava potrošača. Cilj pomenutog projekta jeste podrška reformi...

Call for participants – Map the Gap

MAP the GAP: Ways of enhancing youth participation in local communities – Call for young people with IT skills for participation in 2 events: Training course: 14-21.06.2019. Banjaluka, Bosnia and HerzegovinaInternational workshop (Hackathon): 26-31.07.2019. Eskisehir, Turkey We are pleased to invite young people with IT skills/background from Serbia to...