Национални телефонски број бесплатне правне помоћи 0700 500 500

Од данас је почео са радом нови национални број бесплатне правне помоћи 0700 500 500. Позиви по цени локалног позива, могући су само из фиксне мреже Телеком Србија. Ако су вам права угрожена услед лошег рада државних органа, односно правних лица којима су поверени јавни послови, или Вам је...

Однос грађана Лесковца и Врања према раду јавне управе и градским службама

Истраживање о задовољству грађана радом државне управе и градским службама спроведено је у Лесковцу и Врању током априла 2013 године. Ово је до сада најобухватније истраживање о задовољству грађана поменутих градова радом локалних и централних институција државе. Истраживање је обухватило по 500 грађана у Лесковцу и у Врању, изабраних...

Иницијатива за оцену уставности и законитости

Удружење Народни парламент је 7. маја 2013. године покренуло иницијативу за оцену уставности и законитости више одредби Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености. Иницијатива код Уставног суда је покренута због кршења уставних и људских права грађана до којег долази услед присилног брисања лица са евиденције незапослених коју...

Саопштење Народног парламента поводом формирања Савета за развој Лесковца

Формирање Савета за развој Лесковца од стране локалне самоуправе, иако се суштински ради о потенцијално доброј и корисној идеји, обавља се на један уопште нетранспарентан и пре свега неадекватан начин. Плашимо се да ће и резултати рада истог такође бити неадекватни. Савет за развој Лесковца у предложеном саставу сачињеном...

Анкета „Грађани Лесковца о Градском билтену“

Током децембра 2012. спровели смо Анкета Грађани Лесковца о Градском билтену. Циљ ове анкете је био је и да се утврди да ли, и у којој мери грађани сматрају да град Лесковац треба да издаје штампану публикацију попут Градског билтена. С обзиром на то да је Лесковац једна од...

Број 6 Градског билтена

Изашао је и шести, а у догледно време и задњи број Градског билтена града Лесковца. После 6 месеци издавања и дистрибуције Градског билтена о трошку Народног парламента, издавање и дистрибуцију би требало да предузме сама локална самоуправа и тиме покаже да је истински заинтересована за побољшање сопствене комуникације са...