Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti

Udruženje Narodni parlament je 7. maja 2013. godine pokrenulo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti više odredbi Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Inicijativa kod Ustavnog suda je pokrenuta zbog kršenja ustavnih i ljudskih prava građana do kojeg dolazi usled prisilnog brisanja lica sa evidencije nezaposlenih koju...

Broj 6 Gradskog biltena

Izašao je i šesti, a u dogledno vreme i zadnji broj Gradskog biltena grada Leskovca. Posle 6 meseci izdavanja i distribucije Gradskog biltena o trošku Narodnog parlamenta, izdavanje i distribuciju bi trebalo da preduzme sama lokalna samouprava i time pokaže da je istinski zainteresovana za poboljšanje sopstvene komunikacije sa...