Udruženje "Narodni parlament"

Otvorena vrata pravosuđa

Udruženje „Narodni parlament“ promoviše reformu pravosuđa preko učešća u neprofitnom projektu „Otvorena vrata pravosuđa“ . Opšti cilj projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, koji je podržan od strane USAID-a, je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz...