Покренут поступак за заштиту интереса потрошача – корисника услуга Метропаркинг-а

Без сагласности потрошача, предузеће Метропаркинг југ д.о.о. је преко 500 ненаплаћених паркинг карата пренело агенцији за наплату Direct factor d.о.о, што је супротно Закону о заштити потрошача. Агенција се посредством адвоката и под претњом покретања судског поступка обраћа корисницима услуге паркирања захтевајући наплату.

Удружење Народни парламент је због оваквог поступања поменутог предузећа покренуло поступак за заштиту колективног интереса потрошача пред надлежним министарством. Тржишна инспекција у Лесковцу је, поступајући по пријави Удружења Народни парламент, утврдила да предузеће Метропаркинг југ д.о.о. крши колективне интересе потрошача, што можете прочитати овде.