ПРАВНА ПОМОЋ

Удружење Народни парламент у оквиру непрофитног пројектa1 под називом „Грађани против лоше државне управе“ од почетка 2013. године пружа бесплатну правну помоћ2 грађанима Србије суоченим са неправдом проузрокованом лошим радом „институција система“3. Захваљујући подршци Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије правну помоћ пружамо и у области заштите права потрошача грађанима са пребивалиштем у региону јужне и источне Србије. Током процеса пружања правне помоћи идентификујемо различите системске проблеме који погађају већи број грађана, те затим ове административне препреке и проблеме по остваривање различитих права грађана, као и оне који негативно тичу на права потрошача правно анализирамо и јавно евидентирамо на овој Интернет презентацији. Ове анализе онда користимо за рад на конкретном и трајном решавању идентификованих проблема, и залажући се у име грађана код државе предлажемо измене штетних и незаконитих политика и пракси „институција система“.

Од почетка 2013. године, више од 5 хиљаде грађана Србије је упитило више од 6500 захтеба тиме искористивши правну помоћ Удружења „Народни парламент“ .

КАКО ИСПРАВЉАМО КРИВЕ ДРИНЕ?

 • Пружамо бесплатну правну помоћ грађанима Србије суоченим са проблемима примарно проузрокованим лошим радом институција система. Истовремено, тиме и мотивишемо грађане да и сами одлучније стану у одбрану сопствених, и права својих суграђана, борећи се против неправде увек кад је могуће.
 • Препознајемо и идентификујемо, затим анализирамо, па онда јавно, на Интернету, евидентирамо административне препреке и проблеме по остваривање различитих права грађана.
 • Активно радимо на конкретном решавању евидентираних проблема, тј. „исправљамо криве дрине“ суштински.
 • Утичемо на вршиоце јавних функција да свој рад ускладе са опште прихваћеним принципима добре управе где државна администрација јесте услужни сервис, а не господар судбина грађана.

КОЈИ СУ ПРОБЛЕМИ?

 • Свакодневно имамо различите потешкоће приликом остваривања наших грађанских, уставних, законских, људских, потрошачких и бројних других права, најчешће у односу са институцијама система.
 • Пречесто се сусрећемо са самовољом, непрофесионалношћу и незаконитим радом државних органа, као и других правних лица којима су поверени јавни послови.
 • Пред нас грађане се, неретко, стављају процедуре које закон не предвиђа, али се истовремено и појединим законским решењима крше наша права.
 • Изражена друштвена апатија чини да ми као грађани, веома често нисмо спремни да се ухватимо у коштац са неправдом. Вера да тако нешто можемо постићи, данас је веома ниско котирана.

ШТА КОНКРЕТНО РАДИМО?

 • Успоставили смо бесплатну правну помоћ намењену грађанима Србије. Наши правници пружају саветодавну и практичну правну грађанима којима су права угрожена услед лошег рада организација и институција која имају јавна овлашћења, као и у области заштите потрошача. Поред савета, грађани добијају и практичну помоћ при изради представки.
 • Израдили смо Интернет страницу на адреси: www.parlament.org.rs/pravna-pomoc преко које грађани могу да затраже правну помоћ. У засебном делу сајта, у својеврсном онлине каталогу административних проблема, шира јавност се може упознати са неким од проблема које смо идентификовали, решењима која предлажемо, као и са тим шта смо до сада преузели поводом специфичног проблема.
 • Користимо адекватне механизме за решавање идентификованих проблема, зависно од природе самог проблема. Водимо јавне медијске кампање, вршећи притисак да институције система рецимо измене неке своје лоше праксе, али истовремено покрећемо и све расположиве правне радње код надлежних институција као што су Уставни Суд, Управни Суд, Заштитник грађана, надлежна министарства, Влада, итд.

Уколико сматрате да сте и Ви један од грађана чија су поменута права угожена, најбоље је да нам се обратите за помоћ користећи ЗАХТЕВ ЗА ПРАВНУ ПОМОЋ.

1 – Непрофитни пројекат “Грађани против лоше државне управе” спроводи Удружење Народни парламент, уз подршку шведског “Улоф Палме” центра и Шведске међународне агенције за развој (СИДА)

2 – Правна помоћ која се пружа је саветодавна и практична, у делу помоћи око израде различитих врста представки

3 – Институције система које су обухваћене пројектом су органи државне управе, локалне самоуправе, предузећа основана од стране локалне или централне власти, правна лица (најчешће приватна предузећа) којима су поверени јавни послови, те различите агенције, заводи, фондови и слично, укључујући медицинске установе и полицију