Potrošačko savetovalište jugoistočne Srbije

Udruženje „Narodni parlament“ u okviru neprofitnog projekta pod nazivom „Potrošačko savetovalište jugoistočne Srbije“ pruža besplatnu pravnu pomoć potrošačima suočenim sa problemima prilikom ostvarivanja sopstvenih potrošačkih prava.

Aktuelni projekat se završio 16. jula 2019. godine i očekuje se potpisivanje novog ugovora sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije tokom kraja septembra ili početkom oktobra 2019. godine.

Zahvaljujući našoj saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije besplatnu pravnu pomoć pružamo potrošačima sa prebivalištem u regionu južne i istočne Srbije (okruzi: Pčinjski, Jablanički, Toplički, Nišavski, Pirotski, Zaječarski, Borski, Braničevski i Podunavski)

Tokom procesa pružanja besplatne pravne pomoći potrošačima, veoma često identifikujemo i različite sistemske probleme koji negativno pogađaju veliki broj potrošača. Mi tako dobijene informacije koristimo za pokretanje inicijativa za zaštitu kolektivnih interesa potrošača*.

*Udruženje „Narodni parlament“ je vodeće udruženje za zaštitu potrošača u Srbiji kad su u pitanju i broj pokrenutih i broj uspešno realizovanih inicijativa za zaštitu kolektivnih interesa potrošača. Zahvaljujući ovim našim inicijativama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača, često vođenim zbog po potrošače štetnog poslovanja najvećih telekomunikacionih kompanija u Srbiji, milioni potrošača iz Srbiji danas imaju osetno veća potrošačka prava.