Потрошачко саветовалиште југоисточне Србије

Удружење „Народни парламент“ из Лесковца у оквиру непрофитног пројектa под називом „Потрошачко саветовалиште југоисточне Србије“ пружа бесплатну правну помоћ потрошачима суоченим са проблемима у остваривању сопствених потрошачких права. Захваљујући нашој сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије правну помоћ смо у могућности да пружамо потрошачима са пребивалиштем у региону јужне и источне Србије. Током процеса пружања правне помоћи потрошачима, често идентификујемо и различите системске потрoшачке проблеме који негативно погађају већи број потрошача, па тако добијене информације користимо за покретање иницјатива за заштиту колективних интереса потрошача.

Уколико сматрате да сте и Ви потрошач коме су нарушена потрошачка права, најбоље је да нам се обратите за помоћ користећи ЗАХТЕВ ЗА ПРАВНУ ПОМОЋ.