Од оснивања Народног парламента половином 1999. године успешно смо организовали више од стотину локалних, националних и међународних непрофитних пројеката, реализованих у заиста разноврсним областима од јавног значаја (као нпр. права жена, насиље у породице, хуиманитарне акције…). Иако је од ових активности користи имао широк спектар друштвених група, непрофитни пројекти које данас имплементирамо су усклађенији са Мисијом организације те исте углавном организујумо у областима:

  • Јавно заговарање
  • Омладински активизам
  • Ресурс центар
  • Заштита потрошача

Програм „Јавно заговарање“ смо основали како би створили ефикасан механизам за вршење утицаја на доносиоце одлука и промоцију промена у законским, подзаконским и другим политикама власти, тиме унапређујући политичка, социјална и економска, укратко људска права свих грађана Републике Србије. Додатно, преко овог програма помажемо локалним властима и институцијама јавне управе у изградњи сопствених капацитета, све са циљем побољшања рада државних организација у областима као што су: ефикасност, одговорност и транспарентност, генерално у областима „добре управе“. Такође, нарочито смо активни у области пружања правне и других облика помоћи грађанима који имају проблеме са остваривањем својих права.

Веома значајна „област нашег интересовања“ су младе особе од 15 до 30 година старости. Због тога смо и Програм „Омладина“ успоставили још почетком 2001. године, а како би помогли младима да воде креативан и економски безбедан живот, повећали активно учешће младих у локалном и регионалном животу, побољшали сарадњу између организација, институција и удружења које окупљају младе или раде са младима. Посебно смо активни у областима као што су развој и промоција омладинског предузетништва и уопште повећање запошљивости младих.

Ресурс центар је наш најновији програм у оквиру кога пружамо различите врсте бесплатних услуга организацијама цивилног друштва (ОЦД) са седиштем, примарно у региону југоисточне Србије. Оснаживање ОЦД и уопште грађанског друштва у региону југоисточне Србије је наш примарни интерес и задатак у оквиру овог програма који реализујемо у сарадњи са удружењем „Грађанске иницијативе“ из Београда. Више о пројекту Ресурс центар за ОЦД у Србији може се сазнати на: https://rc.gradjanske.org/.

Заштитом потрошача бавимо се од средине 2009. године, иако се тек јуна месеца 2014. године и формално региструјемо као организација за заштиту права потрошача код Министарства трговине. Потрошачима пружамо бесплатну правну помоћ и покрећемо иницијативе код надлежних органа, а тичу се заштите колективних права потрошача. Правима потрошача се бавимо како би унапредили положај потрошача и позитивно утицали на одговорност и правила пословања компанија које раде и приходују у Србији.