Javno zagovaranje

Naziv projekta: „Nastavak zakonodavnih inicijativa Koalicije za slobodan pristup informacijama„.
Lokacija: Republika Srbija.
Godina: 2008/2009.
Tematika: Tokom 2008. i 2009. godine, Koalicija za slobodan pristup informacijama, a samim tim i Narodni Parlament kao nosilac ovog projekta, nastavila je sa javnim zagovaranjem u cilju usvajanja Predloga zakona o izmeni i dopuni Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Predloga zakona o klasifikaciji informacija. Naime, zbog prevremenih parlamentarnih izbora u 2008. godini i administrativnih propusta Narodne Skupštine RS i Ministarstva unutrašnjih poslova RS, tek početkom 2009. godine, zvanično je priznata zakonodavna inicijativa Koalicije koja je inicirana još tokom 2007. godine u okviru jednog našeg ranijeg projekta. Više informacija o ovom projektu možete naći na Internet prezentaciji Koalicije za slobodan pristup informacijama.

Naziv projekta: „Uloga nevladinog sektora u procesu jačanja prekogranične saradnje između opština Radomir i Leskovac„.
Lokacija: Leskovac, Srbija i Radomir, Bugarska.
Godina: 2008.
Tematika: Jačanje i razvoj saradnje između lokalnih institucija, poslovnog i nevladinog sektora iz navedenih opština/gradova iz Srbije i Bugarske.

Naziv projekta: „Zakonodavna inicijativa Koalicije za slobodan pristup informacijama„.
Lokacija: Republika Srbija.
Godina: 2007.
Tematika: U okviru projekta radna grupa za izradu zakona (Rodoljub Šabić, Vladimir Vodinelić, Saša Gajin i Dejan Milenković) sačinila je Model zakona o izmeni i dopuni Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Model zakona o klasifikaciji informacija. Krajem 2007. Narodni Parlament je, u saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava iz Beograda, UG „Sretenje“ iz Požege, Resurs centrom iz Negotina i drugim nevladinim organizacijama, prikupio blizu 72 000 potpisa građana za usvajanje dva pomenuta predloga zakona i predao ih Narodnoj Skupštini Republike Srbije.

Naziv projekta: „Ti imaš pravo da znaš„.
Lokacija: Jablanički i Pčinjski okrug.
Godina: 2006.
Tematika: Glavni cilj projekta je bio da motiviše lokalne samouprave i institucije javne uprave iz Jablaničkog okruga da obave izbor ovlašćenih lica za postupanje po zahtevima za informacije od javnog značaja i da upozna građane sa njihovim pravima po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Naziv projekta: „Nama je potreban ombudsman„.
Lokacija: Južna Srbija.
Godina: 2005.
Tematika: Glavni cilj projekta je bio da motiviše opštine iz južne Srbije da uspostave lokalne institucije ombudsmana u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Takođe, šira javnost je upoznata sa konceptom funkcionisanja institucije ombudsmana i njegove uloge

Naziv projekta: „Mere izgradnje poverenja za lokalne NVO iz multietničkih sredina. Perspektive koje nudi implementacija Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina„.
Lokacija: Multietničke sredine u severnoj, zapadnoj, istočnoj i južnoj Srbiji.
Godina: 2004.
Tematika: Glavni cilj projekta je bio osnaživanje ljudskih resursa lokalnih NVO u četiri multietničke sredine u Srbiji kako bi se ove organizacije aktivnije uključile u proces praćenja i podrške procesu implementacije Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u našoj zemlji.Dodatni ciljevi projekta bili su pokretanje i osnaživanje dijaloga na relaciji manjina-većina u lokalnim zajednicama koje su se našle pod uticajem projekta, kao i informisanje lokalne javnosti o elementima implementacije Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina.

Naziv projekta: „Ombudsman – stub građanskih prava„.
Lokacija: 4 administrativna okruga u jugoistočnoj Srbiji.
Godina: 2003.
Tematika: Glavni cilj projekta je bio da motiviše opštine iz 4 okruga jugoistočne Srbije da uspostave lokalne institucije ombudsmana u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Takođe, šira javnost je upoznata sa konceptom funkcionisanja institucije ombudsmana i njegove uloge.
Projekat se sastojao od okruglih stolova od uz učešće lokalnih zvaničnika, javne kampanje (bilbordi, posteri, brošure, itd.), TV emisija, tehničke pomoći.
Kao direktan rezultat ovog projekta, tokom juna, leskovačka samouprava je donela zvaničnu odluku, prvu takvu u Srbiji, o uspostavljanju institucije ombudsmana.
Ovaj projekat je početak napora Narodnog Parlamenta da tehnički, logistički i na svaki drugi način, pomogne opštinama u Srbiji (prvenstveno onim u jugoistočnoj Srbiji) da uspostave potpuno funkcionalne i efikasne lokalne institucije ombudsmana.

Naziv projekta: Promena kreće od svih nas.
Lokacija: Leskovac.
Godina: 2000.
Tematika: Projekat je kao glavni cilj imao probijanje medijske blokade u Leskovcu i okolini koja je u to vreme postojala. Tokom devet meseci trajanja projekta distribuirano je 90 000 komada biltena „Promena kreće od svih nas“ koji je građane informisao o dešavanjima koja državni mediji uopšte nisu ni pominjali. kako je ovaj bilten izledao može se videti ovde. 2,5 MB.

Naziv projekta: Parlament klub.
Lokacija: Leskovac.
Godina: 2000.
Tematika: Parlament Klub je bio resursni centar za sve lokalne demokratske inicijative. Tokom devet meseci rada bio je praktično jedino mesto u Leskovcu koje je bilo raspoloživo za organizovanje seminara, tribina, osnivačkih skupština, sastanaka, okruglih stolova, itd.
Koristi od postojanja Parlament kluba su bile ogromne po sve pro-demokratske snage na lokalnom nivou, i o tome govori podatak da je u prostorijama Parlament kluba tokom devet meseci njegovog rada organizovano više od 35 različitih događaja. Da pomenemo neke:

 • Tribina „Hrvatska dobitna formula – Kako je HDZ pobeđen“
 • Tribina „Uticaj Zakona o informisanju na slobodne medije i novinare tih medija“
 • Prezentacija „Programa za spas Srbije“
 • Veče aforizama „Bapsi i drugari“
 • Izložba promotivnog materijala NVOa, sindikata, „Otpora“
 • Seminar „Upravljanje u NVO“
 • I mnoge druge tribine, treninzi, sastanci…

Naziv projekta: „Kampanja Izađi i glasaj„.
Lokacija: Jablanički okrug.
Godina: 2000.
Tematika: U okviru aktivnosti pre saveznih i predsedničkih izbora od 24. septembra 2000., a zatim i republičkih izbora od 23. decembra 2000. godine, Narodni Parlament je realizovao masivnu „Izađi i glasaj“ kampanju na teritoriji pet opština Jablaničkog okruga. Kampanja se sastojala iz niza aktivnosti usmerenih ka animiranju građana radi masovnijeg odaziva na izbore.
Aktivisti su u direktnim kontaktima sa građanima praktično uticali na povećanje zainteresovanosti građana za izlazak na izbore i upoznali ih sa njihovih glasačkim pravima. Kampanja se sastojala od:

 • Kontinuiranog dvadesetčetvorodnevnog postavljanja štandova za distribuciju promotivnog materijala kampanja „Izađi i glasaj“, „Izlaz 2000“, „Vreme je“ i „Zavari“.
 • Dvadesetodnevne telefonske kampanje bazirana na principu upitnika.
 • Pet „Foruma kandidata“. Ovi forumi su omogućili stanovnicima nekih gradskih mesnih zajednica da upoznaju svoje odborničke kandidate i na taj način odluce kome će dati svoj glas na lokalnim izborima.
 • Petodnevne izložbe karikatura Predraga Koraksića-Koraksa.
 • Rok koncerta u centru Leskovca. Bilo je prisutno oko 1000 mladih. Mnogi od njih su bili u prilici da glasaju po prvi put u toku ovih izbora.
 • Žurke „Ne kockaj-Glasaj“. Na žurci je bilo prisutno preko 250 mladih leskovčana. U toku žurke je organizovana nagradna igra, a dobitnici su imali prilike da dobiju atraktivnije primerke našeg promotivnog materijala.
 • Distribucije brošura „Vodič za glasače“ (2,3 MB). Brošura „Vodič za glasače“ je sadržajno pripremljena kako bi građane motivisala za glasanje i edukovala ih o radnjama vezanim za izbore, izborni proces, pravima građana i o velikom značaju i uticaju izbora i organa za koje se izbori vrše. Brošura je izrađena na 12 strana sa ilustracijama poznatih domaćih karikaturista. Distribuirana je, uglavnom građanima Leskovca, u tiražu od 18 000 primeraka.
 • Kontinuirane dvadesetodnevne kampanje „Od vrata do vrata“.
  Aktivisti Narodnog Parlamenta su obišli oko 4 000 gradskih domaćinstava i u direktnom kontaktu ih motivisali da izađu na izbore, razgovarajući sa njima i dajući im primerke promotivnog materijala.
 • Trke „Ko pre do glasačke kutije“. Trka u centru grada je okupila više od 20 učesnika i više stotina gledalaca. Učesnici trke su dobili nagrade u formi maica, kačketa, torbica i olovaka.
 • Tribina: „Spasi Srbiju i glasaj“ i „Glasanjem do izlaza“.
 • Treninga: „Kontrola izbora“ (četiri treninga za obuku članova biračkih odbora) i „Sačuvaj svoj glas“ (tri treninga za edukaciju aktivista NVOa za realizovanje predizbornih kampanja).
 • Projekcija filmova: „Nevažni junaci“ (gost reditelj Goran Marković) i „Pištaljka jača od pendreka“.

Aktivistkinje Narodnog Parlamenta tih dana nezavisno su učestvovale u nacionalnoj kampanji „Tvoj glas, glas razlike“ namenjenoj ženskoj glasačkoj populaciji. Tokom ove kampanje realizovane su sledeće aktivnosti: kampanja „Od vrata do vrata“, štandovi za distribuciju promotivnog materijala i dva treninga namenjena edukaciji aktivistkinja koje učestvuju u predizbornim kampanjama koje za ciljnu grupu imaju žene.

U toku svih ovih izuzetno hiperaktivnih kampanja distribuirali smo oko 400 000 komada različitog promotivnog materijala (letaka, olovaka, kačketa, majici, bedževa, banderola, devet vrsta nalepnica, blokova za crtanje, torbica, kesa, kesica sa šećerom (500 kilograma), plakata i brošura (na 4 i na 12 strana).
Po našoj proceni, u toku ovih predizbornih GOTV kampanja distribuirali smo više od 1 500 kilograma promotivnog materijala, najčešće u direktnim kontaktima i komunikaciji naših aktivista i građana.
Rezultati dobijeni posle ovako obimne kampanje govore sami za sebe:

 • 78,9 % odaziv birača na teritoriji leskovačke opštine,
 • 83 % odaziv biraca u samom gradu, gde je kampanja bila i najintenzivnija.

Naravno, najvažniji rezultat svih ovih kampanja bio je 5. oktobar, 2000. godine.

Dan kad se Srbija promenila.