Наше ангажовање на пољу људских права фокусирано је на пружање различитих врста подршке (укључујући и правну подршку) браниоцима људских права, особама које појединачно или заједно са другима поступају/делују како би унапредили људска права и основне слободе, те се боре за њихову заштиту и остваривање на локалном, националном, регионалном и међународном нивоу. Такође, правну помоћ пружамо и грађанима у случајевима озбиљнијих кршења људских права.

Стандардно, на системском нивоу радимо оно што смо радили од настанка организације: делујемо превентивно и реактивно на системска кршења људских права и константно утичемо на унапређење прописа и праксе органа јавне власти на свим нивоима, а све са циљем постизања већег нивоа заштите људских права у Р. Србији.

Више о нашем актуелном ангажовању у домену људских права може се сазнати на http://www.yucom.org.rs/osnazivanje-branitelja-i-braniteljki-ljudskih-prava/

Формулар за правну помоћ испод првенствено је намењен браниоцима људских права, особама и организацијама који се због својег ангажовања на пољу одбране људских права суочавају са притисцима и повредама сопствених права. Додатно, правну помоћ могу добити и грађани у случајевима озбиљнијих кршења људских права, посебно од стране органа јавне власти.
На правна питања која се НЕ тичу области људских права, нисмо у могућности да одговоримо.