Наше ангажовање на пољу људских права фокусирано је на пружање различитих врста подршке браниоци људских права, особама које појединачно или заједно са другима поступају/делују како би унапредили људска права и основне слободе, те се боре за њихову заштиту и остваривање на локалном, националном, регионалном и међународном нивоу.

Стандардно, на системском нивоу радимо оно што смо радили од настанка организације: делујемо превентивно и реактивно на системска кршења људских права и константно утичемо на унапређење прописа и праксе органа јавне власти на свим нивоима, а све са циљем постизања већег нивоа заштите људских права у Р. Србији.

Више о нашем актуелном ангажовању у домену људских права може се сазнати на http://www.yucom.org.rs/osnazivanje-branitelja-i-braniteljki-ljudskih-prava/