Naše angažovanje na polju ljudskih prava fokusirano je na pružanje različitih vrsta podrške branioci ljudskih prava, osobama koje pojedinačno ili zajedno sa drugima postupaju/deluju kako bi unapredili ljudska prava i osnovne slobode, te se bore za njihovu zaštitu i ostvarivanje na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Standardno, na sistemskom nivou radimo ono što smo radili od nastanka organizacije: delujemo preventivno i reaktivno na sistemska kršenja ljudskih prava i konstantno utičemo na unapređenje propisa i prakse organa javne vlasti na svim nivoima, a sve sa ciljem postizanja većeg nivoa zaštite ljudskih prava u R. Srbiji.

Više o našem aktuelnom angažovanju u domenu ljudskih prava može se saznati na http://www.yucom.org.rs/osnazivanje-branitelja-i-braniteljki-ljudskih-prava/