Omladinska politika

Gotovo od prvog dana nastanka organizacije 1999. godine, radimo sa mladima i za korist omladine. Vodeći se neosporivom činjenicom da su mladi budućnost svake zemlje, pa tako i Srbije, trudimo se da svoje inače skromne resurse maksimalno uposlimo radi suštinskog poboljšanja položaja mladih u Srbiji i ublažavanja realno velikog problema iseljavanja mladih sa juga zemlje. Tako je deo naših napora u ovom pravcu bio i ostao oličen u organizaciji raznovrsnih neprofitnih aktivnosti usmerenih ka poboljšanju položaja mladih u Srbiji. U brojnim aktivnostima koje smo do sada organizovali za mlade, učestvovalo je i od istih koristi imalo više hiljada mladih iz Srbije, kao i na stotine mladih iz više evropskih zemalja. Pored toga, aktivno smo učestvovali i učestvujemo u sistemskim naporima za poboljšanje položaja mladih u Srbiji, pre svega svojim zalaganjem i praktičnom podrškom procesima kao što je svojevremeno bio formiranje Ministarstva omladine, izrada najvažnijih nacionalnih omladinskih politika: Nacionalne strategija za mlade i Zakon o mladima, te izrada više lokalnih omladinskih politika u Leskovcu, Vranju, Prokuplju, Vlasotincu, Surdulici, itd. Aktivno učestvujemo i u sprovođenju (verovatno i najbitniji deo bilo koje politike) ovih politika, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.

Podržavali smo mlade pri upošljavanju i samozapošljavanju i za njih organizovali na stotine predavanja i seminara na teme kao što su izrada biznis planova, pokretanje preduzeća, „start-up“ kreditiranje, poslovna finansijska i računovodstvena administracija, korišćenje poslovnih softverskih rešenja za upravljanje poslovnim procesima, itd. Samo od početka 2008. godine do kraja oktobra 2011. godine organizovali smo 174 jednodnevna seminara, predavanja i višednevnih studijskih putovanja u kojima je učešće uzelo više od 1 500 mladih sa juga Srbije zainteresovanih za samozapošljavanje. Pored ovog, desetinama mladih smo pomogli da iskustvo u preduzetništvu stiču kod iskusnih preduzetnika, kroz tzv. program šegrtovanja, kao i da za svoj biznis koriste našu besplatnu konsultantsku pomoć oko gotovo svih pitanja u vezi sa pokretanjem i vođenjem sopstvenog biznisa. Organizovali smo i na desetine drugih događaja neformalne edukacije za mlade, i to na brojne druge teme kao što su aktivno učešće mladih, proaktivno traženje posla, tolerancija, socijalna i ljudska prava, upravljanje neprofitnim projektima, volonterizam, itd. Za mlade smo pravili i izdavali različite biltene, vodiče, uputstva za aktivno angažovanje u političkim i društvenim procesima, sprovodili istraživanja o njihovim stavovima i potencijalu za migriranje, organizovali koncerte i javne događaje sa ciljem promocije tema kao što su izbori i glasanje, omladinska politike, i sl.

Organizovali smo i besplatne informatičke kurseve za mlade iz Leskovca i okoline. Tako smo samo u toku 2006. godine organizovali na desetine kurseva iz više informatičkih veština. Gotovo 300 mladih je učestovalo u ovim informatičkim kursevima.

Podržavali smo i i podržavamo lokalne inicijative mladih koji se angažuju na rešavanju problema zajednica u kojima žive. Pomoću ovih, ali i drugih naših omladinskih inicijativa, sa više od 2 miliona dinara, pomogli smo stvaranje boljih uslova mladima za bavljenje sportom i kreativnije provođenje slobodnog vremena u javnim prostorima. Mladi iz Leskovca, Vlasotinca i Bojnika su od nas dobijali stolove za stoni tenis, odskočne daske, kozliće, strunjače i drugu sportsku opremu. Mladi iz ugrožene opštine Crna Trava profesionalnu audio opremu. Pomogli smo i opremanje centra Leskovca korpama za otpatke, uređivanje terena za male sportove u leskovačim naseljima Dubočica, Kosta Stamenković, Rupe, kao i u varošici Grdelica kod Leskovca. Pomogli smo renoviranje prostorija KUD mladih u selu Razgojna kod Leskovca, čišćenje javnih parkova i drugih javnih površina u Leskovcu, Lebanu i drugim mestima u Jablaničkom okrugu, te uređenje biblioteke Medicinske škole u Leskovcu, postavljanje klupa, ljuljaški, klackalica u leskovačkom parku „Devet Jugovića“ kao i i selu Gornji Bunibrod kod Leskovca. Dodatno, bilo je tu i na desetine radionica, foto izložba, edukacija o polno prenosivim bolestima, toleranciji i nenasilju, zdravim stilovima života, humanitarnih akcija za ugroženu decu, i mnogo toga drugog.

I na polju međunarodnih inicijativa među mladima bili smo veoma aktivni, organizujući do sada 16 međunarodnih seminara i omladinskih razmena. Samo u ovim aktivnostima gotovo 500 mladih iz desetina evropskih zemalja boravilo je prosečno sedam dana u Srbiji, najčešće Leskovcu, družeći se sa stotinak svojih vršnjaka iz Srbije. Takođe, na desetine mladih iz Srbije je uz našu pomoć i posredovanje dobilo mogućnost da stiče radno iskustvo i nove veštine u inostranstvu, ali i u zemlji.

Ispod su nabrojani neki od naših omladinskih projekata.

Naziv projekta: „Aktivno učešće mladih. Međunarodni trening za menadžere omladinskih projekata„.
Lokacija: Palić.
Godina: 2008.
Tematika: U okviru Programa „Mladi u akciji“ Evropske Unije, tokom 2008. godine organizovali smo i jedan međunarodni trening za projektne menadžere omladinskih projekata iz Srbije, Rumunije, Bugarske i Makedonije, a koji se bavio poboljšanjem regionalne saradnje između omladinskih organizacija koje organizuju projekte kojima se povećava aktivno učešće mladih u društveno-političkim procesima.

Naziv projekta: „Inicijativa za razvoj omladinskog preduzetništva u južnoj Srbiji„.
Lokacija: Jablanički okrug.
Godina: 2007/2008/2009.
Tematika: Krajem 2007. godine, Narodni Parlament je pokrenuo dugoročni program podrške razvoju omladinskog preduzetništva u južnoj Srbiji u okviru kojeg se organizuju različiti treninzi i pružaju različiti oblici podrške mladima koji žele da pokrenu sopstveni biznis.

Naziv projekta: „Resursni centar za izradu Nacionalne strategije za mlade Republike Srbije„.
Lokacija: Jablanički okrug (bez opštine Medveđa).
Godina: 2007/2008.
Tematika: Krajem 2007. i početkom 2008. godine, Narodni Parlament je na teritoriji 5 opština/gradova iz Jablaničkog okruga organizovao konsultativni proces izrade Nacionalne strategije za mlade Republike Srbije. Ovaj proces je bio usmeren ka tome da direktno podrži izradu ove Strategije i time najdirektnije moguće obezbedi da se i potrebe mladih ljudi iz Jablaničkog okruga prepoznaju i uzmu u obzir prilikom izrade ovog strateškog dokumenta od nacionalnog značaja za mlade ljude.

Naziv projekta: „Ljudska prava i interkulturalni dijalog za mlade lidere sa centralnog Balkana„.
Lokacija: Vlasinsko jezero.
Godina: 2006.
Tematika: „Ljudska prava i interkulturalni dijalog za mlade lidere sa centralnog Balkana“ je međunarodni seminar koji smo tokom 2006. godine organizovali na Vlasinskom jezeru. Ovaj seminar okupio je mlade lidere koji se bave pitanjima ljudskih prava i bio je namenjen izgradnji kapaciteta ovih mladih lidera, kao i njihovih organizacija, za delovanje u oblasti ljudskih prava.

Naziv projekta: „Omladinski centar„.
Lokacija: Leskovac.
Godina: 2005–2006.
Tematika: Otvaranje i vođenje Omladinskog centra u Leskovcu je projekat Narodnog Parlamenta kojim se želi doprineti zadovoljavanju potreba mladih ljudi iz leskovačkog kraja za alternativnim edukativnim sadržajima i potrebi za postojanje jednog fizičkog prostora u gradu u kome će mladi moći da provode slobodno vreme učestvujući u aktivnostima koje sami osmišljavaju ili koje su dizajnirane za njih.
Od osnivanja Omladinskog centra Narodnog Parlamenta više stotina mladih ljudi je pohađalo i pohađa različite kurseve iz oblasti računarstva, seminare i predavanja na teme kao što su zapošljavanje, sport, seksualno zdravlje, itd., kao i druge neformalne sadržaje.

Naziv projekta: „Balkanski multietnički parlament mladih„.
Lokacija: Palić.
Godina: 2003-2004.
Tematika: Ovaj projekat predstavlja kontinuirani napor Narodnog Parlamenta, započet sa seminarom „Multietnički parlament mladih“ iz 2001. godine, da upozna mlade lidere različitih nacionalnosti i veroispovesti sa klučnim pitanjima vezanim za međuetničke tenzije i pitanjima regionalne sigurnosti i stabilnosti.
Balkanski multietnički parlament mladih je mesto za jačanje regionalne stabilnosti, razmenu informacija i kulturoloških vrednosti, kao i aktivnu saradnju između organizacija, institucija i pojedinaca, članica ove mreže.
Ovoga puta „Balkanski multietnički parlament mladih“ je bio oličen u formi 6-dnevnog seminara.

Naziv projekta: „Inicijativa za zapošljavanje omladine u Srbiji i Crnoj Gori
Lokacija: Srbija i Crna Gora
Godina: 2003.
Tematika: Ovaj projekat je implementiran u okviru globalne YES kampanje (YES 2002-2012) koju Narodni parlament podržava od njenog iniciranja u Aleksandriji u Egiptu, krajem 2002. godine.

Naziv projekta: „Ljudska prava za buduće donosioce odluka„.
Lokacija: Niš.
Godina: 2002-2003.
Tematika: Cilj projekta je bio da grupu studenata ovih fakulteta detaljno upozna sa brojnim međunarodnim konvencijama i ugovorima u oblasti ljudskih prava, kao i da ih, kao buduće „donosioce odluka“, podstakne za angažovanje u procesu inkorporacije ovih dokumenata u domaće zakonodavstvo. Projekat se sastojao od 8 seminara, takmičenja „najbolji esej“ i izdavanja „knjige eseja“.

Naziv projekta: „Multietnički parlament mladih„.
Lokacija: Leskovac.
Godina: 2001-2002.
Tematika: Projekat je težio da okupi i upozna mlade vode različitih nacionalnosti i verskih ispovesti sa ključnim pitanjima koja stvaraju tenzije izmedju pripadnika različitih nacionalnosti, kao i sa istorijskom pozadinom, pravnim i političkim pozicijama, nivoom društvenog i ekonomskog razvoja najvećih nacionalnosti u Srbiji. Multietnički parlament mladih je bio koncipiran kao mesto za diskusiju, širenje informacija i kulturnu razmenu oličen u četiri i po dnevnom trening programu, stvaranju informacione šesto-jezične Internet prezentacije i e-mail diskusione liste.

Naziv projekta: „Predizborne strategije za beloruske organizacije„.
Lokacija: Minsk, Belorusija.
Godina: 2001.
Tematika: Projekat je kao glavni cilj imao podršku naporima pro-demokratskih snaga u Belorusiji pred predsedničke izbore u toj zemlji. Sastojao se od dvodnevnog foruma organizovanog u Minsku koji se je bavio pitanjima i modalitetima realizovanja, u to vreme predstojeće, GOTV kampanje, razmene iskustava u realizovanju kampanja između aktivista NVOa preko Interneta i izdavanja publikacije za korisnike sa nekim upustvima i pravilima realizovanja predizbornih kampanja za animiranje glasača.