Развојна ефективност

Једна од веома битних интересних сфера организације јесу и питања ефиктивности, односно делотворности развојних програма, било да се ради о ради о развојној помоћи упућеној Србији из ЕУ или других фондова, или пак развојним програмима које сама држава Србија финансира у земљи (у будућности и иностранству преко заједничког ЕУ буџета). У овој области Удружење Народни парламент активно ради на развоју капацитета домаћих организација цивилног друштва (ОЦД) ради њиховог активнијег ангажовања на пољу планирања и евалуације ефективности различитих развојних програма.
У оквиру програма „Развојна ефикасност“ Народни парламент у сарадњи са бројним домаћим ОЦД, а у оквиру Коалиције за надзора развојне помоћи, као и сарадњи са Триалог пројектом и Европском конфедерацијом за помоћ и развој „Concord“, активно се ангажује и на питањима евалуације ефективности рада ОЦД, али и другим питањима блиско повезаним са глобалним питањима развоја, као што су Циљеви одрживог развоја.