U okviru programa „Resurs centar“ radimo na unapređenju, pre svega ali ne isključivo kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) i neformalnih grupa građana. Ovo radimo organizujući obuke i druge aktivnosti usmerene ka osnaživanju i individualnih organizacija i mreža/udruženja koje okupljaju organizacije, te pružajući informacije i savete u vezi sa radom OCD i neformalnih grupa, ali i obezbeđujući mentorsku podršku prilikom organizovanja inicijativa javnog zagovaranja.

Udruženje „Narodni parlament“ u saradnji sa Udruženjem građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“ iz Beograda, te ostalim partnerskim organizacijama BUM Bečej, Forca Požega, Trag fondacija, Srbija u pokretu, Centar za socijalnu politiku i Katalist Balkan, učestvuje u realizaciji neprofitnog projekta „Resurs centar za organizacije civilnog društva u Srbiji“ podržanom od strane Evropske Unije.

Udruženje „Narodni parlament“ primarno pruža usluge udruženjima, medijima, sindikatima, fondacijama i zadužbinama, neformalnim grupama građana, sa sedištem u regionu Južne i Istočne Srbije, ali i onim sa sedištem u pojedinim okruzima koji pripadaju statističkom regionu Šumadija i Zapadna Srbija, kao što je Pomoravski upravni okrug.

Usluge koje pružamo u okviru programa „Resurs centar“ Udruženja „Narodni parlament“ su sledeće:

-„Help desk“ usluge, svakog radnog dana od 10.00-14.00 na broj telefona: 060 7070395. Podrazumeva pružanje pomoći u vezi pravnih, administrativnih i poresko-finansijskih pitanja, podršku pri izradi internih akata i politika udruženja, konsultacije o pripremi, pisanju i sprovođenju projekata, komunikacijama, marketingu i uopšte vidljivost aktivnosti.

Otvorena vrata u prostorijama Udruženja „Narodni parlament“. Podrazumeva organizovanje sastanaka sa OCD i neformalnim grupama građana iz Leskovca i bliže okoline, a povodom teme/a koje su aktuelne i važne za lokalnu zajednicu i delovanje samih OCD.

Mentorska podrška inicijativama javnog zagovaranja (prijava preko https://gradjanske.civicatalyst.org/javnozagovaranje linka).

-Tehnička podrška (technical assistance) za novoosnovane organizacije. Podrazumeva organizovanje tematskih jednodnevnih radionica namenjenih nekolicini organizacija koje se bave srodnim temama, a na osnovu specifičnih potreba ovih organizacija.

-Info sesije. „Ad hoc“ fleksibilna podrška organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama u situacijama novonastalih okolnostima ili praksi koje otežavaju rad OCD.

-Treninzi: bazični, napredni i specijalizovani.

Više detalja o uslugama Resurs centra i načinima korišćenja istih, kao i kontaktima ostalih Resurs centara zaduženih za druge regione Srbije, mogu se pronaći u KATALOGU USLUGA RESURS CENTRA ili na Internet prezentaciji www.resurscentar.org.