У оквиру програма „Ресурс центар“ радимо на унапређењу, пре свега али не искључиво капацитета организација цивилног друштва (ОЦД) и неформалних група грађана. Ово радимо организујући обуке и друге активности усмерене ка оснаживању и индивидуалних организација и мрежа/удружења које окупљају организације, те пружајући информације и савете у вези са радом ОЦД и неформалних група, али и обезбеђујући менторску подршку приликом организовања иницијатива јавног заговарања.

Удружење „Народни парламент“ у сарадњи са Удружењем грађана за демократију и грађанско образовање „Грађанске иницијативе“ из Београда, те осталим партнерским организацијама БУМ Бечеј, Форца Пожега, Траг фондација, Србија у покрету, Центар за социјалну политику и Каталист Балкан, учествује у реализацији непрофитног пројекта „Ресурс центар за организације цивилног друштва у Србији“ подржаном од стране Европске Уније.

Удружење „Народни парламент“ примарно пружа услуге удружењима, медијима, синдикатима, фондацијама и задужбинама, неформалним групама грађана, са седиштем у региону Јужне и Источне Србије, али и оним са седиштем у појединим окрузима који припадају статистичком региону Шумадија и Западна Србија, као што је Поморавски управни округ.

Услуге које пружамо у оквиру програма „Ресурс центар“ Удружења „Народни парламент“ су следеће:

-„Help desk“ услуге, сваког радног дана од 10.00-14.00 на број телефона: 060 7070395. Подразумева пружање помоћи у вези правних, административних и пореско-финансијских питања, подршку при изради интерних аката и политика удружења, консултације о припреми, писању и спровођењу пројеката, комуникацијама, маркетингу и уопште видљивост активности.

Отворена врата у просторијама Удружења „Народни парламент“. Подразумева организовање састанака са ОЦД и неформалним групама грађана из Лесковца и ближе околине, а поводом теме/а које су актуелне и важне за локалну заједницу и деловање самих ОЦД.

Менторска подршка иницијативама јавног заговарања (пријава преко https://gradjanske.civicatalyst.org/javnozagovaranje линка).

-Техничка подршка (technical assistance) за новоосноване организације. Подразумева организовање тематских једнодневних радионица намењених неколицини организација које се баве сродним темама, а на основу специфичних потреба ових организација.

-Инфо сесије. „Ad hoc“ флексибилна подршка организацијама цивилног друштва и неформалним групама у ситуацијама новонасталих околностима или пракси које отежавају рад ОЦД.

-Тренинзи: базични, напредни и специјализовани.

Више детаља о услугама Ресурс центра и начинима коришћења истих, као и контактима осталих Ресурс центара задужених за друге регионе Србије, могу се пронаћи у КАТАЛОГУ УСЛУГА РЕСУРС ЦЕНТРА или на Интернет презентацији www.resurscentar.org.