Ресурс центар

Ресурс центар унапређује капацитете организација цивилног друштва (ОЦД) и неформалних група у Србији, кроз организовање обука, оснаживање мрежа које окупљају организације, пружање савета, менторску подршку, итд.

Удружење „Народни парламент“ у сарадњи са Удружењем грађана за демократију и грађанско образовање „Грађанске иницијативе“ из Београда, те партнерским организацијама БУМ Бечеј, Форца Пожега, Траг фондација, Србија у покрету, Центар за социјалну политику и Каталист Балкан, учествује у реализацији непрофитног пројекта „Ресурс центар за организације цивилног друштва у Србији“ подржаном од стране Европске Уније.

Народни парламент примарно пружа услуге организацијама цивилног друштва и неформалним групама са седиштем у региону Јужне и Источне Србије, али и оним са седиштем у појединим окрузима који припадају статистичком региону Шумадија и Западна Србија, као што је Поморавски управни округ.

Услуге Ресурс центра намењене су удружењима, фондацијама и задужбинама, неформалним групама грађана, локалним иницијативама, државној управи на локалном и националном нивоу, донаторској заједници, бизнис заједници, медијима и грађанима. Удружења, фондације и задужбине су главна и примарна циљна група РЦ-а. Услуге РЦ-а намењен су и локалним иницијативама и неформалним групама, како су оне препознате као покретачи промена. Партнерски однос са институцијама омогућава квалитетније услуге и боље политике, због чега је сарадња неопходна и веома значајна. Донаторска заједница чији позиви треба да одговарају реалним потребама цивилног друштва, треба да буду укључене у дешавања цивилног друштава, да би постојало веће разумевање и подршка. Тренд филантропских давања треба унапредити кроз интензивну сарадњу са пословном заједницом и подршком добрим праксама привреде. Улога медија огледа се у објективном, непристрасном и правовременом информисању јавности, при чему треба да буду објективни и непристрасни, што је важан предуслов да бисмо имали добро информисане грађане који промишљају своје потезе у демократском друштву.

Услуге које организацијама цивилног друштва и неформалним групама пружа Ресурс центар:

-Help desk услуге, сваког радног дана од 10.00-14.00 на број телефона: 060 7070139 (број телефона за ОЦД и неформалне групе са седиштем у горе наведеном региону).
-Техничка подршка новооснованим организацијама.
Отворена врата, сваке прве среде у календарском месецу, у периоду од 10.00-14.00, у просторијама Удружења „Народни парламент“.
-Инфо сесије, ад хок подршка организацијама цивилног друштва и неформалним групама.
-Тренинзи за оснаживање ОЦД и неформалних група: базични, напредни и специјализовани.
-Менторска подршка инцијативама које покрећу ОЦД и неформалне групе.

Много више детаља о услугама Ресурс центра, начинима коришћења истих као и контактима осталих Ресурс центара задужених за поејдине регионе, могу се пронаћи у КАТАЛОГУ УСЛУГА РЕСУРС ЦЕНТРА или на Интернет презентацији www.resurscentar.org.