Zaštita potrošača

Zahvaljujući saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, Udruženje „Narodni parlament“ u okviru neprofitnog projekta pod nazivom „Potrošačko savetovalište jugoistočne Srbije“ pruža besplatnu pravnu pomoć potrošačima sa prebivalištem u regionu južne i istočne Srbije (okruzi: Pčinjski, Jablanički, Toplički, Nišavski, Pirotski, Zaječarski, Borski, Braničevski i Podunavski).

Tokom procesa pružanja besplatne pravne pomoći potrošačima često identifikujemo i različite kolektivne probleme koji negativno utiču na prava većeg broja potrošača. Mi onda pokrećemo inicijative za zaštitu kolektivnog interesa potrošača* u upravnom postupku koji se vodi kod Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Zahvaljujući našim incijativama i njihovom uspehu milioni potrošača u Srbiji danas uživaju mnogo bolji položaj u ugovornim odnosima koje imaju, posebno sa najvećim telekomunikacionikom kompanijama u zemlji.

*Udruženje „Narodni parlament“ je vodeće udruženje za zaštitu potrošača u Srbiji, i kad su u pitanju i broj pokrenutih, i broj uspešnih inicijativa za zaštitu kolektivnog interesa potrošača, kao i kad je u pitanju brojnost korisnika ovih inicijativa, odnosno (miliona) potrošača koji su ostvarili direktne koristi