Заштита потрошача

Удружење „Народни парламент“ у оквиру непрофитног пројектa под називом „Потрошачко саветовалиште југоисточне Србије“ пружа бесплатну правну помоћ потрошачима суоченим са проблемима приликом остваривања сопствених потрошачких права.

Захваљујући нашој сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије бесплатну правну помоћ пружамо потрошачима са пребивалиштем у региону јужне и источне Србије (окрузи: Пчињски, Јабланички, Топлички, Нишавски, Пиротски, Зајечарски, Борски, Браничевски и Подунавски)

Током процеса пружања бесплатне правне помоћи потрошачима, веома често идентификујемо и различите системске проблеме који негативно погађају велики број потрошача. Ми тако добијене информације користимо за покретање иницијатива за заштиту колективних интереса потрошача*. Захваљујући успешној реализацији више десетина ових иницијатива до данас смо утицали на системско унапређење положаја милиона потрошача у Србији.

*Удружење „Народни парламент“ је водеће удружење за заштиту потрошача у Србији кад су у питању и број покренутих и број успешно реализованих иницијатива за заштиту колективних интереса потрошача. Захваљујући овим нашим иницијативама за заштиту колективних интереса потрошача, често вођеним због по потрошаче штетног пословања највећих телекомуникационих компанија у Србији, милиони потрошача из Србији данас имају осетно већа потрошачка права.