Zaštita potrošača

Udruženje „Narodni parlament“ u okviru neprofitnog projekta pod nazivom „Potrošačko savetovalište jugoistočne Srbije“ pruža besplatnu pravnu pomoć potrošačima suočenim sa problemima prilikom ostvarivanja sopstvenih potrošačkih prava.

Zahvaljujući našoj saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije besplatnu pravnu pomoć pružamo potrošačima sa prebivalištem u regionu južne i istočne Srbije (okruzi: Pčinjski, Jablanički, Toplički, Nišavski, Pirotski, Zaječarski, Borski, Braničevski i Podunavski)

Tokom procesa pružanja besplatne pravne pomoći potrošačima, veoma često identifikujemo i različite sistemske probleme koji negativno pogađaju veliki broj potrošača. Mi tako dobijene informacije koristimo za pokretanje inicijativa za zaštitu kolektivnih interesa potrošača*.

*Udruženje „Narodni parlament“ je vodeće udruženje za zaštitu potrošača u Srbiji kad su u pitanju i broj pokrenutih i broj uspešno realizovanih inicijativa za zaštitu kolektivnih interesa potrošača. Zahvaljujući ovim našim inicijativama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača, često vođenim zbog po potrošače štetnog poslovanja najvećih telekomunikacionih kompanija u Srbiji, milioni potrošača iz Srbiji danas imaju osetno veća potrošačka prava.

Aktivnosti iz oblasti potrošačkih prava

– 21.02.2017. – Tržišna inspekcija u Leskovcu je, postupajući po prijavi Udruženja Narodni parlament, utvrdila da preduzeće Metroparking jug d.o.o. krši kolektivne interese potrošača.

– 22.11.2016. – Iako je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija utvrdilo rešenjem da SBB – Srpske kablovske mreže krši kolektivna prava potrošača ugovaranjem nepravičnih ugovornih odredbi, ova kompanija nije postupila po pomenutom rešenju, te smo uputili prijavu svim odeljenjima tržišne inspekcije na teritoriji Republike Srbije. Tržišna inspekcija u  Leskovcu je u sprovedenom postupku utvrdila da poslovnica SBB nije postupila po rešenju ministarstva.

– 10.11.2016. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je, postupajući po zahtevu Udruženja Narodni parlament, donelo rešenje kojim je utvrđeno da Preduzeće za telekomunikacije Telekom d.o.o. Beograd čini povredu kolektivnih prava potrošača ugovaranjem nepravičnih ugovornih odredbi.

– 01.10.2016. – Poštovani potrošači, uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Udruženje „Narodni parlament“sprovodi projekat pod nazivom Regionalni centar za zaštitu potrošača Južne i Istočne Srbije. Ukoliko smatrate da su vaša potrošačka prava povređena možete se obratiti našoj službi za pravnu pomoć na telefon 016/3 100 110 ili popunjavanjem kontakt forme u delu „Zahtev za pravnu pomoć„.

– 30.03.2016. – U skladu sa zakonskom obavezom registrovanih udruženja za zaštitu potrošača, Udruženje „Narodni parlament“ uputilo je Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija izveštaj o aktivnostima i rezultatima o oblasti zaštite potrošača za 2015. godinu.

– 03.08.2015. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je, postupajući po zahtevu Udruženja Narodni parlament, donelo rešenje kojim je utvrđeno da JKP Vodovod iz Leskovca čini povredu kolektivnih prava potrošača neočitavanjem individualnih vodomera koji se nalaze u stanovima korisnika usluga ovog preduzeća.

– 25.06.2015. – Poštovani potrošači, na našem sajtu možete preuzeti obrazac reklamacije. Na poleđini obrasca nalaze se korisna objašnjenja o pravima i obavezama kupca i prodavca kao i samom postupku postupanja po reklamaciji.

– 23.03.2015. – U skladu sa zakonskom obavezom registrovanih udruženja za zaštitu potrošača, Udruženje „Narodni parlament“ uputilo je Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija izveštaj o aktivnostima i rezultatima o oblasti zaštite potrošača za 2014. godinu.

– 10.03.2015. – Udruženje „Narodni parlament“ uputilo je zahtev za zaštitu kolektivnih interesa potrošača protiv VIP Mobile d.o.o. zbog nepravičnih ugovornih odredbi čiji je predmet ili posledica obavezivanje potrošača koji je povredio ugovornu obavezu da trgovcu plati naknadu u iznosu koji značajno premašuje iznos pretrpljene štete. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je zaključkom pokrenulo postupak protiv ovog preduzeća.

– 20.02.2015. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija zaključkom je prekinulo postupak za zaštitu kolektivnih interesa potrošača zbog nepravičnih ugovornih odredbi sadržanih u Opštim uslovima Vip mobile d.o.o., jer je pružalac usluga dao korektivnu izjavu kojim se obavezao da neće nastaviti ili ponoviti radnju ili akt kojim se šteti kolektivnom interesu potrošača. Ovo je prvi uspešno okončan postupak za zaštitu kolektivnih interesa potrošača sproveden u skladu sa novim Zakonom o zaštiti potrošača koji je u primeni od 22. septembra 2014. godine. Postupak za zaštitu kolektivnih interesa potrošača iniciralo je Udruženje Narodni parlament.

– 20.01.2015. – Podneli smo zahtev za zaštitu kolektivnih interesa potrošača Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija zbog kršenja odredbi Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o metrologiji od strane JKP „Vodovod“ iz Leskovca. Ovo je drugi postupak za zaštitu kolektivnih interesa potrošača koje je Udruženje „Narodni parlament“ pokrenulo protiv ovog javnog preduzeća.

– 29.12.2014 – Iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija upućeno je obaveštenje o prvom zahtevu za zaštitu kolektivnih interesa potrošača koji je Udruženje „Narodni parlament“ podnelo 31.10.2014. godine protiv JKP „Vodovod“ iz Leskovca.

– 12.11.2014. – Udruženje „Narodni parlament“ pokrenulo je pred Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija postupak za zaštitu kolektivnih interesa potrošača zbog nepravičnih ugovornih odredbi sadržanih u Opštim uslovima ugovora o pretplatničkom i korisničkom odnosu mobilne telekomunikacione mreže Vip mobile d.o.o. Naš zahtev nadležnom ministarstvu možete pročitati ovde.

– 31.10.2014. – Nakon odbijanja zahteva potrošača da isporučenu vodu plaćaju po isključivo po potrošnji očitanoj na individualnom vodomeru, Udruženje „Narodni parlament“ je u ime nezadovoljnih korisnika usluga JKP „Vodovod“ Leskovac podnelo zahtev za zaštitu kolektivnih interesa potrošača Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Ovo je prvi i do sada jedini podnet zahtev te vrste nadležnom ministarstvu.

– 16.10.2014. – Udruženje „Narodni parlament“ primilo je određeni broj primedbi potrošača na rad JKP „Vodovod“ iz Leskovca. Radi se o korisnicima usluga ovog preduzeća kojima se ispostavljaju se računi za utrošenu vodu na osnovu paušalno određene potrošnje (po članu domaćinstva) iako u svim stanovima postoje vodomeri koji su do pre par godina, po navodima stanara, uredno očitavani od strane radnika JKP „Vodovod“. Kako na reklamacije Vašem preduzeću nisu dobili adekvatan odgovor 11 vlasnika stanova ove zgrade nam je dostavilo spisak stanara, sa zahtevom da vodu plaćaju isključivo po očitanom stanju, odnosno po utrošku. Mi smo se obratili dopisom ovom preduzeću u kome smo zahtevali poštovanje zakonskih odredbi i zaštitu pomenutih potrošača.

– 21.10.2014. – Udruženje „Narodni parlament“ učestvovalo je u formiranju Saveta potrošača, tela koje čine predstavnici svih evidentiranih udruženja i saveza za zaštitu potrošača. Više informacija o radu ovog tela možete pronaći u odeljku „Odluke i aktivnosti Saveta potrošača“.

– 25.07.2014. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija donelo je rešenje br. 110-00-20/2013-04 kojim je upisalo Udruženje „Narodni parlament“ u evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača.

Odluke i aktivnosti Saveta potrošača

– 09.03.2015. godine, na elektronskoj sednici Saveta potrošača, usvojen je Etički kodeks u cilju standardizacije ponašanja i delovanja registrovanih potrošačkih organizacija u Republici Srbiji.

– Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je 05.01.2015. godine dopisom zatražilo od predsednika Saveta potrošača mišljenje povodom 7 evidentiranih udruženja za zaštitu potrošača koja nisu ispunila svoje zakonske obaveze i za koja su stekli zakonski uslovi za brisanje iz evidencije. Nakon glasanja traženo mišljenje je 02.02.2015. godine upućeno nadležnom ministarstvu.

– Ministarstvo trgovine, turzima i telekomunikacija je 18.11.2014. godine dopisom zatražilo od predsednika Saveta potrošača predlog članova Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača. Nakon elektronske sednice Saveta potrošača održane 10.12.2014. godine izabrano je 6 članova Nacionalnog saveta i to Goran Papović, Zoran Nikolić, Vera Vida, Zoran Andrejić, Tamara Milenković-Kerković i Vojimir Vidić.

– Na sastanku koji je održan dana 21.10.2014. godine u prostorijama Privredne komore Beograda, na kojem je prisustvovalo 21 evidentirano udruženje za zaštitu potrošača, osnovan je Savet potrošača i donet Poslovnik o radu saveta. Za predsednika Saveta potrošača izabrana je Vera Vida, predsednica Centra potrošača Srbije, a za zamenika Novica Jovanović, predsednik Organizacije potrošača Vlasotince.

Po Zakonu o zaštiti potrošača, Savet potrošača obavlja sledeće poslove:
1) usaglašava stavove udruženja odnosno saveza o bitnim pitanjima za potrošače;
2) predlaže predstavnike udruženja odnosno saveza u Nacionalni savet i druge organe;
3) donosi Etički kodeks udruženja odnosno saveza i prati njegovo sprovođenje;
4) daje mišljenje Ministarstvu u postupku upisa i brisanja iz Evidencije iz čl. 133. i 137. ovog zakona.
5) donosi preporuku o brisanju udruženja i saveza iz Evidencije Ministarstva;
6) razmatra i druga pitanja u skladu sa zakonom i Poslovnikom o radu.