Zaštita potrošača

Udruženje „Narodni parlament“ je u periodu od 26. septembra 2016. godine do kraja jula 2019. godine, vodilo „Potrošačko savetovalište jugoistočne Srbije“ koje je pružalo besplatnu pravnu pomoć potrošačima sa prebivalištem u regionu južne i istočne Srbije (okruzi: Pčinjski, Jablanički, Toplički, Nišavski, Pirotski, Zaječarski, Borski, Braničevski i Podunavski).

Rad „Potrošačkog savetovališta“ je tokom 9-10 kalendarskih meseci u okviru kalendarske godine delom finansiralo i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.

Od avgusta 2019. godine naš rad u oblasti potrošačkih prava Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija R. Srbije aktivno opstruira i onemogućava. O razlozima za ovo, barem onim čisto formalne prirode, možete pročitati više u ovim člancima: http://www.parlament.org.rs/heftalica-razlog-ukidanja-potrosackog-savetovalista-jugoistocne-srbije-od-strane-ministarstva-trgovine/ i http://www.parlament.org.rs/udruzenje-narodni-parlament-izbrisano-iz-evidencije-udruzenja-za-zastitu-potrosaca/.

Udruženje „Narodni parlament“ danas u mnogo skromnijem obimu nego tokom prethodno navedenog perioda funkcionisanja „Potrošačkog savetovališta“, pomaže potrošačima. Pre svega time što i dalje i uprkos svemu radimo na identifikaciji problema koji ugrožavaju kolektivne/grupne interese potrošača. Na taj način smo i dalje u mogućnosti da odjednom utičemo na položaj stotina, hiljada, pa čak i miliona potrošača u Srbiji. Istina, ne direktno jer smo brisanjem iz evidencije udruženja za zaštitu potrošača izgubili formalno pravo da iniciramo ove, po prirodi upravne postupke. Fokus na kolektivna prava potrošača i dalje daje dugoročnije i masovne efekte, za razliku od procesa pomaganja individualnom potrošaču, koji jeste neophodan deo sistema unapređenja prava potrošača, ali je svakako efektivno ograničen samo na individualnog potrošača.

Udruženje „Narodni parlament“ je vodeće udruženje za zaštitu potrošača u Srbiji, i kad su u pitanju i broj pokrenutih (46), i broj uspešno okončanih (20+) inicijativa za zaštitu kolektivnog interesa potrošača, kao i kad je u pitanju brojnost korisnika ovih inicijativa, odnosno (miliona) potrošača koji su ostvarili direktne koristi.