Pokrenut postupak za zaštitu interesa potrošača – korisnika usluga Metroparking-a

Bez saglasnosti potrošača, preduzeće Metroparking jug d.o.o. je preko 500 nenaplaćenih parking karata prenelo agenciji za naplatu Direct factor d.o.o, što je suprotno Zakonu o zaštiti potrošača. Agencija se posredstvom advokata i pod pretnjom pokretanja sudskog postupka obraća korisnicima usluge parkiranja zahtevajući naplatu. Udruženje Narodni parlament je zbog ovakvog...

SBB i dalje krši prava potrošača

Nakon što je Narodni parlament pokrenuo postupak pred Ministarstvom trgovine protiv jednog od najvećih operatera kablovske televizije, interneta i telefonije, SBB – Srpske kablovske mreže, utvrđeno je da ova kompanija krši kolektivne interese potrošača time što obavezuje svoje korisnike nepravičnim ugovornim odredbama.              ...