Blogovi na www.otvorenavratapravosudja.rs

Na Internet prezentaciji www.otvorenavratapravosudja.rs postoji više desetina blogova na različite teme od interesa za građane, a tiču se prava građana i mogućih ponašanja građana u raznim situacijama u odnosima sa pravosuđem, ali i drugim relevantnim društvenim činiocima. Šta učiniti ako se zateknete na mestu izvršenje krivičnog dela? Kako približiti...

Anketa o potrebama branioca ljudskih prava

Beograd, 30. april 2020. godine – Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Komitet pravnika za ljudska prava (JUKOM) i Narodni parlament iz Leskovca sprovode istraživanje čiji je cilj da se identifikuju potrebe nevladinih organizacija, neformalnih inicijativa i aktivista u Srbiji. Upitnik možete popuniti ovde. Vreme koje će vam biti...

Pravna podrška #EUzaTEBE

Obezbeđujući direktnu i stalnu komunikaciju sa onima koji smatraju da su im ugrožena ljudska prava, kroz program Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), Komitet pravnika za ljudska prava – JUKOM i Narodni parlament će pružati besplatnu pravnu podršku u slučaju kršenja ljudskih prava građanima i građankama kojima...

Promocija knjige „Oči u oči sa političkom korupcijom“

Udruženje „Narodni Parlament“ Vas poziva na promociju knjige  Siniše Jankovića  OČI U OČI SA POLITIČKOM KORUPCIJOM   Priča o Radnoj grupi MUP-a za 24 sporne privatizacije i druge još spornije priče.  Autentično kazivanje bivšeg člana Radne grupe.   LESKOVAC   Murphy’s Pub – ul. Bulevar Oslobođenja bb  U sredu 12. februara 2020. u 18.00  Promociju će voditi i sa autorom o...

Uspostavlja se saradnja između Komore javnih izvršitelja i Udruženja Narodni parlament

Udruženje Narodni parlament i Komora javnih izvršitelja potpisali su danas memorandum o razumevanju. Cilj saradnje je da se u okvirima zakonskih ovlašćenja javnih izvršitelja, Komore javnih izvršitelja i udruženja evidentiranih u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu potrošača, odvija razmena podataka, analiza i mišljenja radi unapređenja nivoa zaštite potrošača...