Заштита потрошача

Удружење „Народни парламент“ је у периоду од 26. септембра 2016. године до краја јула 2019. године, водило „Потрошачко саветовалиште југоисточне Србије“ које је пружало бесплатну правну помоћ потрошачима са пребивалиштем у региону јужне и источне Србије (окрузи: Пчињски, Јабланички, Топлички, Нишавски, Пиротски, Зајечарски, Борски, Браничевски и Подунавски).

Рад „Потрошачког саветовалишта“ је током 9-10 календарских месеци у оквиру календарске године делом финансирало и Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије.

Од августа 2019. године наш рад у области потрошачких права више не подржава Министарство трговине, туризма и телекомуникација Р. Србије. О разлозима за ово, барем оним чисто формалне природе, можете прочитати више у овој вести: http://www.parlament.org.rs/heftalica-razlog-ukidanja-potrosackog-savetovalista-jugoistocne-srbije-od-strane-ministarstva-trgovine/.

Удружење „Народни парламент“ данас у много скромнијем обиму него током претходног периода функционисања „Потрошачког саветовалишта“, помаже потрошачима. Пре свега тиме што активно радимо на идентификацији проблема који угрожавају колективне/групне интересе потрошача. Захваљујући овом нашем ангажовању у могућности смо да одједном утичемо на положак стотина, хиљада, па чак и милиона потрошача у Србији. Приступ који свакако даје дугорочније и масовне ефекте, за разлику од процеса помагања индивидуалном потрошачу, који јесте неопходан део система унапређења права потрошача, али је свакако ефективно ограничен само на тог потрошача.

Преко иницијатива за заштиту колективног интереса потрошача* у управним поступцима који се води код Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, указујемо на масовна кршења потрошачких права од стране од домаћих трговаца. Захваљујући нашим инцијативама и њиховом успеху, буквално милиони потрошача у Србији данас уживају много бољи положај у уговорним односима које имају, посебно са највећим телекомуникациоником компанијама у земљи.

*Удружење „Народни парламент“ је водеће удружење за заштиту потрошача у Србији, и кад су у питању и број покренутих (46), и број успешно окончаних (20+) иницијатива за заштиту колективног интереса потрошача, као и кад је у питању бројност корисника ових иницијатива, односно (милиона) потрошача који су остварили директне користи