Zaštita potrošača

Udruženje „Narodni parlament“ je u periodu od 26. septembra 2016. godine do kraja jula 2019. godine, vodilo „Potrošačko savetovalište jugoistočne Srbije“ koje je pružalo besplatnu pravnu pomoć potrošačima sa prebivalištem u regionu južne i istočne Srbije (okruzi: Pčinjski, Jablanički, Toplički, Nišavski, Pirotski, Zaječarski, Borski, Braničevski i Podunavski).

Rad „Potrošačkog savetovališta“ je tokom 9-10 kalendarskih meseci u okviru kalendarske godine delom finansiralo i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.

Od avgusta 2019. godine naš rad u oblasti potrošačkih prava više ne podržava Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija R. Srbije. O razlozima za ovo, barem onim čisto formalne prirode, možete pročitati više u ovoj vesti: http://www.parlament.org.rs/heftalica-razlog-ukidanja-potrosackog-savetovalista-jugoistocne-srbije-od-strane-ministarstva-trgovine/.

Udruženje „Narodni parlament“ danas u mnogo skromnijem obimu nego tokom prethodnog perioda funkcionisanja „Potrošačkog savetovališta“, pomaže potrošačima. Pre svega time što aktivno radimo na identifikaciji problema koji ugrožavaju kolektivne/grupne interese potrošača. Zahvaljujući ovom našem angažovanju u mogućnosti smo da odjednom utičemo na položak stotina, hiljada, pa čak i miliona potrošača u Srbiji. Pristup koji svakako daje dugoročnije i masovne efekte, za razliku od procesa pomaganja individualnom potrošaču, koji jeste neophodan deo sistema unapređenja prava potrošača, ali je svakako efektivno ograničen samo na tog potrošača.

Preko inicijativa za zaštitu kolektivnog interesa potrošača* u upravnim postupcima koji se vodi kod Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, ukazujemo na masovna kršenja potrošačkih prava od strane od domaćih trgovaca. Zahvaljujući našim incijativama i njihovom uspehu, bukvalno milioni potrošača u Srbiji danas uživaju mnogo bolji položaj u ugovornim odnosima koje imaju, posebno sa najvećim telekomunikacionikom kompanijama u zemlji.

*Udruženje „Narodni parlament“ je vodeće udruženje za zaštitu potrošača u Srbiji, i kad su u pitanju i broj pokrenutih (46), i broj uspešno okončanih (20+) inicijativa za zaštitu kolektivnog interesa potrošača, kao i kad je u pitanju brojnost korisnika ovih inicijativa, odnosno (miliona) potrošača koji su ostvarili direktne koristi