Народни парламент > Вести > Тематска отворена врата у Лесковцу – Како обезбедити ефикасност и правичност у извршном поступку?

Тематска отворена врата у Лесковцу – Како обезбедити ефикасност и правичност у извршном поступку?

Среда, 25. децембар 2019. године
Време: 15.00 – 16.30
Место: Основни суд у Лесковцу, судница бр 111/112
Адреса: Косте Стаменковића 16

Потврди своје учешће до уторка, 24. децембра до 17.00 на е-маил prijava@yucom.org.rs или телефоном на број 018/306975.

У сарадњи са Врховним касационим судом и Основним судом у Лесковцу, од јуна 2019. године, редовно се, три пута годишње, одржавају Тематска отворена врата. Она представљају отворени форум за дискусију са грађанима о начину рада њиховог суда. На тај начин грађани ће имати прилику да упознају суд из другачије перспективе и кроз дијалог са представницима правосуђа реше бројне дилеме које имају као реални или потенцијални учесници у судском поступку.

14.45 – 15.00 –  Регистрација учесника и учесница

I ДЕО

Како обезбедити ефикасност и правичност у извршном поступку? 

Модератор     Горан Митровић, Директор Удружења Народни парламент

15.00-15.05 Уводно обраћање – Новица Димитријевић, заменик председника Основног суда у Лесковцу

15.05-15.20       Нова улога судова у извршном поступку, главни изазови – Часлав Рајковић, судија Основног суда у Лесковцу

15.20 -15.40      Шта грађанима доносе измене и допуне Закона о извршењу и обезбеђењу – досадашња искуства јавних извршитеља – Наташа Михајловић, јавни извршитељ за подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу

15.40 – 15.50    Улога организација цивилног друштва у остваривању ефикасности и правичности у поступку пред судом – Душан Протић, Центар за европске политике

15.50 – 16.00   Доступност информација грађанима о извршном поступку –           Соња Простран, виша правна саветница, УСАИД Пројекат владавине права

ИИ ДЕО

16.00 – 16.30     Дискусија и питања грађана

16.30                    Послужење

%d bloggers like this: